14. Aankoop en verbouwing. Wordt voor de berekening van het kunstwerk totaal bedrag van verbouwing in aanmerking genomen of alleen het gesubsidieerde gedeelte van de verbouwing, ook als het subsidieplafond al bereikt wordt door de subsidie voor aankoop?

Voor de berekening van het kunstwerk wordt het totale bedrag van de verbouwing in aanmerking  genomen, los van het al dan niet bereiken van het globaal plafond voor aankoop met verbouwing. 

08. Welke procedure dien ik toe te passen voor het aanstellen van een kunstenaar binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten?

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan objectief gezien slechts één bepaalde kunstenaar de opdracht uitvoeren. Dit is het geval voor kunstwerken, waarbij het unieke karakter en de waarde van het kunstvoorwerp inherent zijn aan de identiteit van de kunstenaar.

07. Is de wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing op het toewijzen van de opdracht aan een kunstenaar?

Als u een aanbestedende overheid bent, dan is de regelgeving van toepassing.  

Wanneer spreken we van een aanbestedende overheid?  

15. Kan de restauratie en integratie van glasramen van de afgebroken kapel in het gebouw beschouwd worden als een kunstwerk?

Recuperatie van glasramen of ander erfgoed kan als deze door een kunstenaar geïntegreerd wordt in een nieuw kunstwerk.

13. Aankoop en verbouwing. Waarop wordt het bedrag van het kunstwerk berekend: alleen op het bedrag van de verbouwing of op het bedrag van de aankoop en de verbouwing?

Het bedrag van het kunstwerk wordt alleen op het bedrag van de bouwwerken berekend.  

12. Wanneer moeten de gegevens over het kunstwerk meegedeeld worden aan het VIPA?

De naam van de kunstenaar en van het kunstwerk, de kost en het bewijs van de betaling ervan moeten meegedeeld worden aan het VIPA.

Klassieke financiering - eindevaluatie

In de klassieke financiering moeten deze gegevens meegedeeld worden bij het opvragen van het saldo van de subsidies en/of bij de eindevaluatie.
Als de aanvrager nog niet over alle facturen van het kunstwerk beschikt, wordt er gewacht met de uitbetaling van de laatste schijf subsidies.

11. Welke kosten van het kunstwerk kunnen meegerekend worden?

Alle kosten die verbonden zijn aan de creatie van het kunstwerk:

  • studie- en ontwerpkosten;
  • materiaalkosten;
  • kunstenaars-gage;
  • vervoer- en installatiekosten;
  • inrichting van workshops voor bewoners indien bewoners betrokken zijn in creatie van het kunstwerk.

De kosten moeten via facturen bewezen worden. Op de factuur moet de naam van de kunstenaar en de omschrijving van het kunstwerk vermeld staan.

10. Welk btw-tarief is van toepassing op een geïntegreerd kunstwerk?

De toepassing van het btw-tarief moet geval per geval beoordeeld worden. 

Het plaatselijke btw-kantoor is het best geplaatst om u hierover in te lichten.

Meer informatie kunt u vinden bij:

09. Wanneer starten met een kunstopdracht?

Het is belangrijk om vroeg te starten met het plannen en met het ontwikkelen van ideeën rond het kunstwerk om een geslaagde integratie van het kunstwerk in het gebouw of in de directe omgeving te bekomen. De kunstopdracht moet opgenomen worden in de bouwplannen en het lastenboek. 

06. Hoe vind ik een kunstenaar?

Het decreet geeft geen definitie van wie een kunstenaar is. Het VIPA beschikt ook niet over een lijst met kunstenaars. 

Relevante elementen in de zoektocht naar een kunstenaar kunnen de volgende zijn:

Pagina's

Abonneren op RSS - Kunstintegratie - VIPA