Als u een aanbestedende overheid bent, dan is de regelgeving van toepassing.  

Wanneer spreken we van een aanbestedende overheid?  

 • als de opdrachtgever een publiekrechtelijke rechtspersoon is 
 • als de opdrachtgever een private rechtspersoon is en aan beide voorwaarden voldoet
  • hij afhankelijk is van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale overheidsinstanties of andere overheidsinstellingen. Dit is het geval als: 
   • zijn werkzaamheden voor meer dan 50% gefinancierd worden door de overheid. 
   • of als zijn beheer onderworpen is aan het toezicht van de overheid. 
   • of als meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende orgaan aangewezen zijn door de overheid. 
  • als hij op het ogenblik van het uitschrijven van de opdracht een taak van algemeen belang uitvoert.