Voor de berekening van het kunstwerk wordt het totale bedrag van de verbouwing in aanmerking  genomen, los van het al dan niet bereiken van het globaal plafond voor aankoop met verbouwing.