De naam van de kunstenaar en van het kunstwerk, de kost en het bewijs van de betaling ervan moeten meegedeeld worden aan het VIPA.

Deze gegevens worden meegedeeld bij de aanvraag eindevaluatie.

Als de aanvrager nog niet over alle facturen van het kunstwerk beschikt, wordt er bij de klassieke financiering gewacht met de uitbetaling van de laatste schijf subsidies.

Bij de sector ziekenhuizen zal de eindevaluatie uitgesteld worden.