Het is belangrijk om vroeg te starten met het plannen en met het ontwikkelen van ideeën rond het kunstwerk om een geslaagde integratie van het kunstwerk in het gebouw of in de directe omgeving te bekomen. De kunstopdracht moet opgenomen worden in de bouwplannen en het lastenboek. 

Voor de start van de bouwwerken worden (door iedere rechtspersoon) de volgende elementen in het kader van Kunst in Opdracht (= de professionele omkadering ter ondersteuning van het proces dat een opdrachtgever start om een kunstopdracht te realiseren) in de documenten (**), verbonden aan het bouwproject, opgenomen: 

  • het kunstbudget; 
  • de werkwijze en de samenwerkingsverbanden voor de kunstopdracht; 
  • de verwachtingen over de duurzame output op de locatie; 
  • de levenscyclus van het kunstwerk; 
  • de nazorg. 

(**) van toepassing op bouwwerken waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vanaf 29 maart 2019.