05. Waar vind ik het minimum bedrag dat ik aan een kunstopdracht moet besteden?

De rechtspersoon moet een bepaald percentage van de bouwkosten besteden aan de financiering van kunstopdrachten volgende onderstaande schaal (**) (***):

  • 1,5% op schijf <= 1.000.000 euro
  • 1% op schijf tussen 1.000.000 en 3.000.000 euro
  • 0,5% op schijf tussen 3.000.000 en 100.000.000 euro
  • 0,25% op schijf > 100.000.000 euro

(**) van toepassing op bouwwerken waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vanaf 29 maart 2019  

(***) op deze bedragen is de ABEX-index van toepassing 

03. Wanneer is er geen kunstwerk nodig?

Er is geen kunstwerk nodig als:

  • de kostprijs wordt verrekend aan gebruiker (infrastructuurforfait voorzieningen ouderen en personen met handicap);
  • bouwkosten maximum 500.000 euro bedragen;
  • het gebouw alleen toegankelijk is voor overheidspersoneel of een louter privatief gebruik kent;
  • de subsidie minder dan 30% van de bouwkost dekt.

02. Wat is een kunstopdracht?

Een kunstopdracht is: de realisatie van een kunstwerk op verzoek van een opdrachtgever voor een specifieke context door een levende kunstenaar met een professionele kunstpraktijk. 

De kunstopdracht wordt specifiek voor de context, het publiek toegankelijke gebouw, de infrastructuur of de omgeving geconcipieerd. 

Het kan uitgevoerd worden in een atelier of op de bouwwerf. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Kunstintegratie - VIPA