Visienota ‘Impactevaluatie in het sociaal werk: van theorie naar praktijk’

Op de Sociaalwerkconferentie 2022 presenteren we onze visienota Impactevaluatie. Deze kwam tot stand vanuit het onderzoeksproject Impactevaluatie; een samenwerkingsverband tussen onderzoekers vanuit UAnwerpen, KU Leuven, KdG Hogeschool en SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Download de visienota

We grijpen de sociaalwerkconferentie graag aan als kans om onze visienota een eerste keer voor te stellen aan een breder publiek. Met de feedback die we ontvangen gaan we verder aan de slag. Bedenkingen en opmerkingen zijn dus meer dan welkom! Stuur dus gerust een e-mail naar els.dewaele@samvzw.be.

Sociaal werkers en hun organisaties zoeken manieren om de resultaten en meerwaarde van hun werk zichtbaar te maken. Daarnaast dienen sociaalwerkpraktijken zich te verantwoorden door aan te tonen of en welke de ‘impact’ ze realiseren. Tijdens de eerste sociaalwerkconferentie werd impactevaluatie naar voor geschoven als een van de grote uitdagingen waar het hedendaagse sociaal werk mee geconfronteerd wordt.

Er is nood aan een referentiekader voor impactevaluatie dat afgestemd is op de eigenheid van het sociaal werk. Met deze actie willen we het brede werkveld ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe evaluatie-, leer- en verantwoordingsmechanismen. We doen dit door op maat van sociaalwerkpraktijken een visie op impactevaluatie te ontwikkelen, daarin passende methoden en technieken voor te stellen, samen met suggesties op welke manier die praktisch in te zetten. De actie is gegroeid uit de stakeholdersmeeting rond impactevaluatie en impactgedreven handelen van 28 mei 2020 en wordt mee gedragen door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Karel De Grote Hogeschool en SAM vzw, steunpunt Mens en Samenleving.

Speerpunten van de actie Impactevaluatie

1. De opmaak van een visietekst.

Het team van onderzoekers ontwikkelde een visie op impactevaluatie in Sociaal Werk, gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. De ontwerptekst van een visienota werd voorgelegd aan de stakeholders en één of meerdere regionale platforms. Hun feedback is verwerkt in de uiteindelijke visienota  die voorgesteld wordt op de Sociaalwerkconferentie van 5 mei 2022.

Je leest de visienota hier.

2. Inventaris en analyse van bestaande tools.

We verzamelen meet- en evaluatie-instrumenten die geschikt blijken voor de sociaalwerkpraktijk. Dit betekent concreet: praktisch haalbaar en passend binnen de visie. We analyseren een aantal praktijken van impactevaluatie in Sociaal Werk met aandacht naar de wijze waarop ze omgaan met, en antwoorden formuleren op conceptuele, methodologische en praktijkgerichte vragen. De vijf praktijken in kwestie worden betrokken in een lerend netwerk. Met twee sociaalwerkpraktijken, met name:  Trasfer Secundair (schoolopbouwwerk in Mechelen) en ambulante woonbegeleiding (CAW Antwerpen en Oost-Vlaanderen), gaan we aan de slag middels een actie-onderzoek. We gaan na wat zij verstaan onder impactevaluatie en impactgedreven handelen, welke impact ze willen realiseren, en hoe die dan in kaart te brengen. Inzichten uit die analyses en het actie-onderzoek voeden het lerend netwerk, visienota 2.0 en de opmaak van roadmaps voor impactevaluatie.

3. Opzet van een lerend netwerk.

In een lerend netwerk wordt opgedane kennis door vijf sociaalwerkpraktijken verdiept en verspreid.  In 5 bijeenkomsten gaan we dieper in op de visie op meten en evalueren in Sociaal Werk, analyseren we  welke benadering, methoden en tools kunnen worden ingezet en krijgen we een overzicht van bestaande methoden en technieken. De vijf betrokken organisaties zijn ArmenTeKort, Avansa, Mission (Kortrijk), Solidair Mobiel Wonen (Brussel), en Younited Belgium.
Vragen? Mail naar

Jan Depauw (UAntwerpen): jan.depauw@uantwerpen.be of Els De Waele (SAM): els.dewaele@samvzw.be

Visienota Impactevaluatie

‘Impactevaluatie in het sociaal werk: van theorie naar praktijk’

Download de visienota