Sociaal werkers en hun organisaties staan onder druk om hun inspanningen en resultaten te registreren. Ze zoeken naar nieuwe manieren van verantwoording, manieren die rekening houden met de specifieke context en eigenheid van sociaal werk. Impactmeting, impactevaluatie, efficiëntie, effectiviteit, sociaal rendement, sociale ‘return on investment’ zijn termen die in dit kader regelmatig aan bod komen. Met deze actie willen we het brede werkveld ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe verantwoordingsmechanismen. De actie is gegroeid uit de stakeholdersmeeting rond impactevaluatie en impactgedreven handelen van 28 mei 2020 en wordt mee gedragen door KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Karel De Grote Hogeschool en SAM, steunpunt Mens en Samenleving.

Concreet wordt er ingezet op:

  • Een visienota over impactgedreven handelen en impactevaluatie, opgemaakt binnen de stuurgroep en besproken op het stakeholdersoverleg en binnen een aantal regionale platformen;
  • Een inventaris van praktijken die aan impactevaluatie doen én een diepte-analyse van drie praktijken;
  • Een concrete ondersteuning en begeleiding van twee praktijken die aan de slag willen gaan met impactevaluatie. 
  • Een lerend netwerk dat vier keer samenkomt om de tussentijdse werkzaamheden te bespreken. 
  • Een nieuwe visienota aan het einde van het traject, waarin alle inzichten uit het traject worden opgenomen.

Vragen? Mail naar Koen.Hermans@kuleuven.be