Eén van de uitdagingen uit het actieplan Sterk Sociaal Werk is de verbinding maken tussen sociaal werk en ecologie. We staan voor grote ecologische uitdagingen: de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, ontbossing, verstedelijking, … én sociaalecologische ongelijkheid. Mensen die het moeilijker hebben leven vaker in ongezonde buurten, met meer luchtvervuiling en minder groen. Ze hebben minder mogelijkheden om hun huis te isoleren of gezonde voeding te kopen.

Het is dan ook belangrijk om een sociale dimensie in te bouwen in de ecologische transitie. Sociaal werk kan daarin een rol spelen door bijvoorbeeld repair cafés, stadslandbouw en initiatieven rond deeleconomie mee op poten te zetten. Sociaal werkers hebben ook de politiserende taak om het publiek debat hierrond op gang te brengen en om antwoorden te vinden voor een meer duurzame, meer rechtvaardige samenleving.

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving trekt de actie rond rechtvaardige duurzaamheid binnen het actieplan. Het accent ligt op visieontwikkeling en het ontsluiten van goede praktijken binnen het brede sociaal werk.

Samen met Weliswaar en Sociaal.Net willen we sociaal werkers inspireren met sterke sociaalwerkpraktijken die inzetten op rechtvaardige duurzaamheid.

Vragen of feedback?

Neem contact op met Klaas Poppe, M  0492 97 52 87 of klaas.poppe@samvzw.be

Rechtvaardige duurzaamheid in de praktijk

Ontdek hier inspirerende duurzame sociaalwerkpraktijken, in beeld gebracht door Weliswaar en Sociaal.Net.

Verken de praktijken

Oproep goede praktijken

Ken jij een inspirerende praktijk die werkt rond rechtvaardige duurzaamheid en aandacht verdient?

Laat het ons weten!