Er is geen kunstwerk nodig als:

  • de kostprijs wordt verrekend aan gebruiker (infrastructuurforfait voorzieningen ouderen en personen met handicap);
  • bouwkosten¬†maximum 500.000 euro bedragen;
  • het gebouw alleen toegankelijk is voor overheidspersoneel of een louter privatief gebruik kent;
  • de subsidie minder dan 30% van de bouwkost dekt.