Een kunstopdracht is: de realisatie van een kunstwerk op verzoek van een opdrachtgever voor een specifieke context door een levende kunstenaar met een professionele kunstpraktijk. 

De kunstopdracht wordt specifiek voor de context, het publiek toegankelijke gebouw, de infrastructuur of de omgeving geconcipieerd. 

Het kan uitgevoerd worden in een atelier of op de bouwwerf. 

Kunst in de semi-publieke ruimte is contextueel, omdat ze met de specifieke eigenheden van de gekozen ruimte moet rekening houden. Het is kunst die mensen samenbrengt: door de betrokkenheid van buitenstaanders bij het ontstaansproces en door het gebruik van een kunstwerk ontstaat interactie, draagvlak en gemeenschap (Subsidies voor de culturele sector | Vlaanderen.be).