De rechtspersoon moet een bepaald percentage van de bouwkosten besteden aan de financiering van kunstopdrachten volgende onderstaande schaal (**) (***):

  • 1,5% op schijf <= 1.000.000 euro
  • 1% op schijf tussen 1.000.000 en 3.000.000 euro
  • 0,5% op schijf tussen 3.000.000 en 100.000.000 euro
  • 0,25% op schijf > 100.000.000 euro

(**) van toepassing op bouwwerken waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vanaf 29 maart 2019  

(***) op deze bedragen is de ABEX-index van toepassing 

U vindt het berekende minimumbedrag zonder btw in het bouwtechnisch advies dat u samen met de subsidiebelofte of het principieel akkoord bezorgd werd.

Dit bedrag blijft ongewijzigd ook al ligt het bedrag van de werkelijk uitgevoerde werken hoger of lager.

Een berekeningsmodule vindt u in het identificatieformulier.