Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

 • Je kan je inschrijving annuleren door een mail te sturen naar sociaalwerkconferentie@samvzw.be  
 • Annuleer je meer dan 21 dagen voor de startdatum van de activiteit? Dan betalen we je inschrijvingsgeld terug.
 • Annuleer je minder dan 21 dagen voor de startdatum van de activiteit? Dan blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd, ongeacht de reden van je annulering.
 • Wordt de Sociaalwerkconferentie geannuleerd? Dan betalen we je inschrijvingsgeld terug.

Factuurvoorwaarden

 • Er wordt geen korting gegeven op het factuurbedrag, tenzij in een overeenkomst iets anders is overeengekomen.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
  a) een interest tegen 1% per maand
  b) een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur
 • Bezwaren moeten overgemaakt worden met een aangetekende brief. Dit bezwaar moet een motivatie bevatten. Indientermijn: maximaal 7 dagen na levering of na factuurdatum. Na deze termijn beschouwen we de factuur als aanvaard. 
  De aangetekende brief moet geadresseerd worden aan: 
  SAM, steunpunt mens en samenleving
  Turnhoutsebaan 139 A
  2140 Borgerhout
 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.