Het Vlaams platform Sterk Sociaal Werk is volop actief. In deze nieuwsbrief ontdek je meer over twee nieuwe webinars rond diversiteit, de World Social Work Day, impactevaluatie en een studiedag over gepast sociaal werk.

Volg Sterk Sociaal Werk vanaf nu ook op Facebook en LinkedIn

Webinar: werken als sociale professional in een diverse realiteit

Deze webinar is de derde in een reeks van vier rond het thema diversiteit. Deze webinar is actief en praktijkgericht en focust op vragen en verhalen van praktijkwerkers. 
Hoe ga je als sociale professional aan de slag met meertaligheid? Hoe zorg je dat jongeren hun identiteit positief ontwikkelen? Hoe maak je moeilijke thema’s bespreekbaar? Hoe ga je de dialoog aan tussen jongeren en politie? Hoe werk je met mensen met een vluchtverleden?
Vooraf is er een korte toelichting rond de dynamiek van macht door politicoloog Mohamed El Khalfioui. 

Vooraankondiging: diversiteitsbeleid in sociaalwerkorganisaties

Donderdag 22 april (hele dag) staat de vierde webinar gepland met als thema het diversiteitsbeleid in sociaalwerkorganisaties.
Hoe is het gesteld met diversiteit in het middenveld? Wat wijst onderzoek uit? Zijn er tools rond divers-sensitieve zorg en hoe zet je die in? Verschillende sociaalwerkpraktijken maakten al werk van een diversiteitsbeleid. Welke tips en tricks kunnen zij met ons delen? Noteer alvast de datum, het programma volgt later.

16 maart World Social Work Day

Dinsdag 16 maart is het World Social Work Day. Onder het motto ‘Sterk Sociaal Werk laat niemand achter’ wordt deze dag ook in Vlaanderen en Brussel gevierd.
Het volledige programma wordt je begin maart toegestuurd.

sterk sociaal werk laat niemand achter. #worldsocialworkday #sterksociaalwerk

Impactevaluatie in het sociaal werk

Sociaal werkers en hun organisaties staan onder druk om hun inspanningen en resultaten beter te registreren. Ze zoeken naar nieuwe manieren van verantwoording die rekening houden met de specifieke context en eigenheid van het sociaal werk. Impactmeting, impactevaluatie, efficiëntie, effectiviteit, sociaal rendement, return on investment… Het zijn termen die je in dit kader regelmatig hoort.
Impactevaluatie en impactgedreven handelen is één van de speerpunten van Sterk Sociaal Werk. Concreet wordt er ingezet op wetenschappelijk onderzoek, praktijkanalyse en een lerend netwerk.

Wat er allemaal staat te gebeuren legt onderzoeker Jan De Pauw (Universiteit Antwerpen) klaar en helder uit in deze video.

Studiedag: van discretie tot gepast sociaal werk

Op de studiedag ‘van discretie tot gepast sociaal werk’ zetten verschillende sprekers en praktijkwerkers de schijnwerper op discretie als onderliggende waarde voor sociale professionals. 
 
Het regionaal platform Sterk Sociaal Werk Antwerpen is partner van dit event, samen met SAM, steunput Mens en Samenleving, Sociaal.Net en de drie Antwerpse hogescholen voor sociaal werk: Karel de Grote-Hogeschool, AP Hogeschool en Thomas More Hogeschool.
 
Over discretie, beroepsgeheim en gepast sociaal werk sprak Sociaal.Net met Kris Stas (SAM vzw) en Annemie Van Looveren (SAM vzw), twee ervaren experten in het ontwarren van ethische knopen. 

Volg Sterk Sociaal Werk op Facebook en LinkedIn

Vanaf nu kan je Sterk Sociaal Werk ook volgen op Facebook en LinkedIn. Via deze weg ben je het snelst op de hoogte van nieuwtjes, activiteiten, debatten en opinies.
Doen, en vertel het ook verder aan je collega’s!