Politiserend werken maakt deel uit van het DNA van elke sociaal werker. In de meest brede zin gaat politiserend werken over alle interventies en praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten. Het doel van deze praktijken: de samenleving uitdagen om zich te positioneren ten opzichte van bestaande ongelijkheden en streven naar meer gelijkheid, democratie en duurzaamheid.  

Toch wordt deze krachtlijn vaak als niet evident beschouwd. Daar wil Socius als trekker van de actie politiserend werken samen met vele anderen verandering in brengen.
Dit doen we door te:  

  • vertellen: in samenwerking met Weliswaar en Sociaal.net publiceren we inspirerende politiserende praktijken. Deze praktijken brengen de verschillende invullingen van politiserend werken in beeld. Ook bundelen we publicaties, vormingen en artikels die bijdragen tot een versterking van politiserend werken in het sociaal werk.  
  • versterken: tot slot maken we vanaf 2022 werk van een gemeenschappelijk vormingsaanbod (over de sectoren heen) en een specifiek vormingsaanbod (per sector) over politiserend werken voor sociaal werkers.  

Zin om binnen je eigen sector van het sociaal werk een vormingsaanbod rond politiserend werken te ontwikkelen vanaf 2022? Neem contact op met fred.dhont@socius.be of  nele.vanderhulst@socius.be

Ontdek 'Publiek Gaan!'

Het boek over politiserend handelen in het sociaal werk.

Meer info en bestellen