Politiserend werken maakt deel uit van het DNA van elke sociaal werker. Toch wordt deze opdracht vaak als een bijrol opgenomen. Met deze actie willen we de politiserende rol van het sociaal werk verder ontwikkelen en sociaal werkers handvaten aanreiken om deze opdracht daadwerkelijk op te nemen.

De actie bestaat uit drie werven:

  • Een publicatie over de politiserende rol van sociaal werk, die voorgelegd wordt op de volgende Sociaalwerkconferentie in 2022. Deze publicatie bevat niet enkel het waarom en het hoe van de politiserende opdracht, maar gaat ook in op de waarde en betekenis van politiserend werken vanuit andere perspectieven (voor de politiek, doelgroepen, marktspelers,…).
  • Het documenteren en ontsluiten van inspirerende praktijken van politiserend handelen. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! Werk jij in een inspirerende praktijk, die uitdrukking geeft aan de politieke opdracht van sociaal werk? Deel het dan hier!
  • Het ontwikkelen van een vormingsaanbod over sectoren heen, zodat sociaal werkers kansen krijgen om zich verder te bekwamen. Deze werf wordt vanaf 2021 verder uitgewerkt.

Vragen? Mail naar Fred.dhont@socius.be of Nele.vanderhulst@socius.be.