Politiserend werken maakt deel uit van het DNA van elke sociaal werker. In de meest brede zin gaat politiserend werken over alle interventies en praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten. Het doel van deze praktijken: de samenleving uitdagen om zich te positioneren ten opzichte van bestaande ongelijkheden en streven naar meer gelijkheid, democratie en duurzaamheid.  

Toch wordt deze krachtlijn vaak als niet evident beschouwd. Als trekker van de actie politiserend werken ontwikkelde Socius de voorbije jaren samen met vele anderen ondersteunend materiaal om deze krachtlijn in de praktijk om te zetten.

We kozen ervoor om te:

  • vertellen: in samenwerking met Weliswaar en Sociaal.net publiceerden we inspirerende politiserende praktijken. Deze praktijken brengen de verschillende invullingen van politiserend werken in beeld. Ook bundelden we publicaties, vormingen en artikels die bijdragen tot een versterking van politiserend werken in het sociaal werk.  
  •  versterken: we organiseerden verschillende Train-the-trainers voor wie in de eigen sector van het sociaal werk een vormingsaanbod rond politiserend werken wil ontwikkelen. Dit vormingsmateriaal stellen we op vraag ter beschikking van opleidingsverantwoordelijken in het sociaal werk.   

Zin om binnen je eigen sector van het sociaal werk een vormingsaanbod rond politiserend werken te ontwikkelen? Neem contact op met fred.dhont@socius.be of  nele.vanderhulst@socius.be

Ontdek 'Publiek Gaan!'

Het boek over politiserend handelen in het sociaal werk.

Meer info en bestellen