Onderzoek over 'welzijns –en zorginfrastructuur':

Een vergelijkende studie naar bouwkost en ligdagprijs in door het VIPA gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde woonzorgcentra
Het Departement Zorg ging na of bouwen met VIPA duurder is dan zonder, en welke de impact zou kunnen zijn van het kostprijsverschil op de dagprijs voor de bewoners van de woonzorgcentra.

Daarvoor is er:

  • een grondige analyse gemaakt over de impact van de eisen die gesteld worden voor het subsidiëren van de bouwkost en de gebouwgerelateerde gebruikskost van woonzorgcentra;
  • een analyse gemaakt over het belang van de bouwkost en de gebouwgerelateerde kost in de dagprijs.

Onderzoek brandveiligheid in ouderenvoorzieningen
Deze studie moet de doelmatigheid van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in bestaande en nieuwe vormen van ouderenvoorzieningen onderzoeken. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal een beoordelingskader geformuleerd worden als ondersteuning van de adviezen bij mogelijke afwijkingen enerzijds en als basis voor een aanpassing van de regelgeving anderzijds.

De aanpassing van de regelgeving is erop gericht de beperkingen van het veiligheidsconcept onder de huidige regelgeving brandveiligheid en de nieuwste zorgconcepten zoveel mogelijk weg te werken, zonder daarbij afbraak te doen aan de veiligheid van personen in ouderenvoorzieningen in geval van brand.