In 2010 organiseerde het toenmalige Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een onderzoek naar pleegzorg in Vlaanderen. Een eerste luik was een bevraging bij de diensten voor pleegzorg. Het tweede luik dat in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting werd uitgevoerd, wilde de tevredenheid van pleegzorgers met de dienstverlening in kaart brengen, alsook de kenmerken, noden en behoeften van Vlaamse pleegzorgers.