In tal van welzijn, volksgezondheid en gezin-gerelateerde indicatoren en studies op het vlak van welzijn, gezondheid en armoede zien we dat de kwetsbaarheden binnen aanzienlijke groepen van personen met buitenlandse herkomst (in het bijzonder niet-EU-burgers) zich opstapelen.

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft een groot hulpverlenend aanbod in Vlaanderen en Brussel en is er medeverantwoordelijk voor dat zijn zorgaanbod goed is afgestemd op de toenemende etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Ter ondersteuning hiervan voerde het Departement WVG in 2015 een exploratief onderzoek uit.

De doelstelling van deze kwalitatieve beleidsanalyse, gebaseerd op literatuur, beleidsteksten en expertinterviews, is bij te dragen aan inzichten omtrent het verkleinen van de etnische kloof en het mede wegwerken van drempels ten aanzien van het bestaande aanbod aan hulp- en dienstverlening. Om die reden wordt er ook een reeks van aanbevelingen voor verder beleid en voor verder onderzoek geformuleerd.

De resultaten kan u vinden in het onderzoeksrapport: Etnische diversiteit in zorg en welzijn. Een kwalitatieve beleidsanalyse voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2016).