Ouderenforfait

Jaar Ouderenforfait/dag

Afgevlakte gezondheidsindex

2018 5,00 103,72
2019 5,11 106,01
2020 5,15 106,76

De regelgeving over de infrastructuursubsidie bepaalt dat het forfait jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van december voorafgaand aan het subsidiesjaar ten opzichte van de afgevlakte gezondheidsindex van december 2017.
Dit heeft tot gevolg dat u een hoger forfait ontvangt, maar ook dat het verhoogde bedrag in mindering dient gebracht te worden op de dagprijs.

In de tabel vindt u in:
  • kolom 2: geïndexeerd forfait per verblijfsdag
  • kolom 3: afgevlakte gezondheidsindex geldig voor het betrokken jaar zoals gemeten in december van het voorafgaand jaar

Forfait personen met een handicap

Jaar Afgevlakte gezondheidsindex
2016 100,66
2017 101,81
2018 103,72
2019 106,01
2020 106,76

Volgens de bijlage bij het besluit bestaat het forfait uit 2 delen:

  • basisbedrag dat elk jaar wordt geïndexeerd
  • intrestgedeelte dat eenmalig wordt geïndexeerd in het jaar van ingebruikname
Indexatie gebeurt altijd volgens de afgevlakte gezondheidsindex van december die voorafgaat aan het jaar van indexatie. In de tabel vindt u in de 2e kolom de afgevlakte gezondheidsindex geldig voor het betrokken jaar zoals gemeten in december van het voorgaand jaar.

Forfait ziekenhuizen

Jaar Afgevlakte gezondheidsindex
2017 101,81
2018 103,72
2019 106,01
2020 106,76

Het instandhoudingsforfait wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het strategisch forfait wordt vanaf de toekenning jaarlijks op 1 januari voor 16% van het subsidiebedrag geïndexeerd (d.w.z. vanaf het jaar na de eerste betaling). Hiervoor wordt de afgevlakte gezondheidsindex gebruikt. In de tabel vindt u in de 2e kolom de afgevlakte gezondheidsindex geldig voor het betrokken jaar zoals gemeten in december van het voorafgaand jaar.