De basisbedragen voor investeringssubsidies vindt u hieronder. Deze staan voor de verschillende sectoren ook in de sectorbesluiten

Basisbedragen nieuwbouw en uitbreiding voor de verschillende sectoren, behalve de verzorgingsvoorzieningen:

Voorzieningen Basisbedrag nieuwbouw
(in euro/m²)
Basisbedrag uitbreiding
(in euro/m²)

 Verzorgingsvoorzieningen (enkel PVT)

 PVT 550 500 
 

Woonzorg

Centrum voor dagopvang 550 500
Centrum voor dagverzorging 550 500
Centrum voor kortverblijf type 2 550 500
Centrum voor kortverblijf type 3 550 500
Lokaal dienstencentrum 550 500

Bijzondere jeugdbijstand

Organisaties voor de bijzondere jeugdzorg
Vergunde diensten voor pleegzorg
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra in een modulair kader
Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling
Diensten voor crisishulp aan huis
Centra voor integrale gezinszorg
550 500

Personen met een handicap

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen
Dagcentrum (*FAM)
Internaat voor minderjarigen (MFC)
Observatiecentrum
Semi-internaat voor niet-schoolgaanden (MFC)
Tehuis voor kortverblijf (*FAM)
Tehuis voor werkenden (*FAM)
550 500
Bezigheidstehuis (*FAM) 575 525
Revalidatiecentrum 500 450
Nursingtehuis (*FAM) 600 550

Gezinnen met kinderen

Centrum kinderzorg en gezinsondersteuning
Crèche
Vertrouwenscentrum kindermishandeling
550 500

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen
Wijkgezondheidscentrum
Aanloopadressen inzake beschut wonen
550 500

Algemeen welzijnswerk

Autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk
Centrum voor tele-onthaal
550 500

* deze zorgvormen zijn vervat door de transitie naar de Persoonsvolgende Financiering en waarvoor een nieuw financieringssysteem in ontwikkeling is. Vanaf het moment dat we meer duiding kunnen geven bij dit nieuwe financieringssysteem plaatsen we dit op onze website.

De basisbedragen voor verbouwing, uitrusting en meubilair afzonderlijk en voor aankoop en verbouwing zijn voor de verschillende sectoren (inclusief PVT), behalve de verzorgingsvoorzieningen:

Verbouwing

Uitrusting en meubilair afzonderlijk Aankoop en verbouwing
60% van de aanvaarde kostenraming

max. 75% van het basisbedrag
van uitbreiding
60% van de aanvaarde kostenraming

Tot een maximum van 50 euro/m²

max. 75% van het basisbedrag van nieuwbouw*
 

max. 60% som venale waarde gebouw, notaris-kosten, registratierechten of BTW

* als het aan te kopen gebouw gelegen is in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in een grootstad of een centrumstad dan is dit bedrag maximaal 100% van het basisbedrag van de investeringssubsidie bij nieuwbouw. Dit geldt enkel voor de sectoren bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, personen met een handicap en preventieve en ambulante gezondheidszorg.

Basisbedragen nieuwbouw- en uitbreidingswerken* voor de verzorgings-voorzieningen (excl. PVT)

Voor de verzorgingsvoorzieningen (exclusief PVT) is het basisbedrag voor verbouwingswerken* het volgende:

Verbouwingswerken (enkel onroerend goed gesubsidieerd en enkel in de 10/90-regeling gesubsidieerd)
10% aanvaarde kostenraming met max. globale kostprijs van 825 euro/m² (nl. 75% van de uitbreidingswerken)

Voor de verzorgingsvoorzieningen (exclusief PVT) is het basisbedrag voor roerende investeringen (los meubilair en medische uitrusting) het volgende:

Roerende investeringen (los meubilair en medische uitrusting) - enkel in geval van nieuwbouw of uitbreiding **
  • 60% van de aanvaarde kostenraming (60/40-regeling)
  • 10% van de aanvaarde kostenraming (10/90-regeling)

* Voor de verzorgingsvoorzieningen (exclusief PVT) betreft de investeringssubsidie enkel de werken.

** Enkel roerende investeringen die noodzakelijk zijn voor de ingebruikname van nieuwbouw of uitbreiding worden gesubsidieerd buiten de maximale subsidiabele kostprijs, op basis van de aanvraarde behoeften en kosten, onder voorwaarde dat ze een verbetering betekenen voor patiënt en personeel van:

  • operatiekwartier;
  • verloskwartier;
  • dienst intensieve neonatologie (NIC);
  • afdeling hoogrisico zwangerschappen (MIC);
  • sterilisatieafdeling;
  • functie intensieve zorgen (IZ);
  • functie "eerste opvang spoedgevallen" en "gespecialiseerde spoedgevallenzorg".

Bij eerste uitrusting of aankoop van materiaal vervalt de voorwaarde. In geval van verbouwingswerken wordt er geen roerend goed gesubsidieerd, ook niet de beperkte lijst van 7 bovengenoemde functies/diensten.