De basisbedragen voor investeringssubsidies vindt u hieronder. Deze staan voor de verschillende sectoren ook in de sectorbesluiten

Basisbedragen nieuwbouw en uitbreiding voor de verschillende sectoren, behalve meerderjarige personen met een handicap en  verzorgingsvoorzieningen:

Zorgvorm Nieuwbouw Uitbreiding Roerend goed
         
Woonzorg        
Woonzorg - Centra voor dagopvang 300 550 500 50
Woonzorg - Centra voor dagverzorging 300 550 500 50
Woonzorg - Centra voor kortverblijf type 2 65 550 500 50
Woonzorg - Centra voor kortverblijf type 3 65 550 500 50
Woonzorg - Lokaal dienstencentrum 600 550 500 50
         
Bijzondere jeugdbijstand        
Bijzondere jeugdbijstand - Organisatie voor bijzondere jeugdzorg in een modulair kader   550 500 50
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf 65 550 500 50
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - dagbegeleiding in groep 45 550 500 50
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding 20 550 500 50
Bijzondere jeugdbijstand - Categorie 8 65 720 670 50
Bijzondere jeugdbijstand - Beveiligend verblijf 65 720 670 50
Bijzondere jeugdbijstand - Centra Integrale Gezinszorg   550 500 50
Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf 65 550 500 50
Centrum voor integrale gezinszorg - contextbegeleiding 20 550 500 50
Bijzondere Jeugdbijstand - Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een Modulair Kader   550 500 50
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader - verblijf 65 550 500 50
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader - modules diagnostiek 20 550 500 50
Bijzondere Jeugdbijstand - Vergunde dienst voor pleegzorg 20 550 500 50
Bijzondere Jeugdbijstand - Dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 20 550 500 50
Bijzondere Jeugdbijstand - Dienst voor Crisishulp aan Huis 20 550 500 50
Bijzondere Jeugdbijstand - Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 65 550 500 50
         
Personen met een handicap        
Personen met een handicap - verblijf (internaat/semi-internaat/kortverblijf) en/of revalidatie   550 500 50
Internaat voor minderjarigen 65 550 500 50
Semi-internaat 45 550 500 50
Revalidatiecentrum 75 550 500 50
Tehuis voor kortverblijf 65 550 500 50
Personen met een handicap - Units voor observatie, diagnose en behandeling 65 600 550 50
Personen met een handicap - Units voor Geïnterneerden 65 720 670 50
Personen met een handicap - infrastructuurforfait (mmerderjarigen)        
         
Gezinnen met kinderen   550 500 50
Gezinnen met kinderen - Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning   550 500 50
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel 50 550 500 50
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - ambulant 30 550 500 50
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule mobiele begeleiding 20 550 500 50
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante pedagogische training in groepsverband 30 550 500 50
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante training in groepsverband 15 550 500 50
Gezinnen met kinderen - kinderopvang 20 550 500 50
Gezinnen met kinderen - Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling 50 550 500 50
         
Preventieve en ambulante gezondheidszorg   550 500 50
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Centra Geestelijke Gezondheidszorg 50 550 500 50
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen - waaraan geen mobiele eenheid verbonden is 180 550 500 50
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen - waaraan een mobiele eenheid verbonden is 250 550 500 50
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Wijkgezondheidscentrum        
Wijkgezondheidscentrum: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk 400 550 500 50
Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk, en een discipline gezondheidspromotie 500 550 500 50
Wijkgezondheidscentrum: 2000 à 4000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk en een discipline gezondheidspromotie 650 550 500 50
Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: 2000 à 4000 patiënten  750 550 500 50
Wijkgezondheidscentrum: >4000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline 900 550 500 50
Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: >4000 patiënten  1000 550 500 50
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen        
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen: >=15 plaatsen 50 550 500 50
Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen: >=25 plaatsen 50 550 500 50
         
Algemeen welzijnswerk   550  500 50
Centra Algemeen Welzijnswerk - Autonome Centra 50 5550 500 50
Centra Algemeen Welzijnswerk - Autonome Centra - groepsopvang/studiowonen 35 550 500 50
Centra Algemeen Welzijnswerk - Centra voor Tele-onthaal 50 550 500 50
         
Psychiatrisch verzorgingstehuis   550 500 50
Psychiatrische Verzorgingstehuizen 65 550 500 50
         
Revalidatieovereenkomsten        
Revalidatievoorziening 250 550 500 50
Omgeving en sportinfrastructuur       55

 

De basisbedragen voor verbouwing, uitrusting en meubilair afzonderlijk en voor aankoop en verbouwing zijn voor de verschillende sectoren (inclusief PVT), behalve meerderjarige personen met een handicap en de verzorgingsvoorzieningen:

Verbouwing

Uitrusting en meubilair afzonderlijk Aankoop en verbouwing
60% van de aanvaarde kostenraming

max. 75% van het basisbedrag
van uitbreiding
60% van de aanvaarde kostenraming

Tot een maximum van 50 euro/m²

max. 75% van het basisbedrag van nieuwbouw*
 

max. 60% som venale waarde gebouw, notaris-kosten, registratierechten of BTW

* als het aan te kopen gebouw gelegen is in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, in een grootstad of een centrumstad dan is dit bedrag maximaal 100% van het basisbedrag van de investeringssubsidie bij nieuwbouw. Dit geldt enkel voor de sectoren bijzondere jeugdbijstand, algemeen welzijnswerk, personen met een handicap en preventieve en ambulante gezondheidszorg.