Er wordt een vast percentage van 10% aan algemene kosten gesubsidieerd dat berekend is op het basisbedrag van alle werken en leveringen (basisbedrag excl. BTW). Met algemene (on-)kosten wordt bedoeld: alle bijkomende uitgaven, die geen werken of leveringen zijn, maar eigen zijn aan het realiseren van bouwwerken en het uitrusten ervan, zoals de erelonen van architecten en ingenieurs en allerhande administratieve kosten (zoals publicatie van aanbestedingen, fotokopijen, uittreksels, taksen).

Omdat het VIPA een vast percentage daartoe subsidieert, moeten deze kosten niet bewezen worden.