De maximaal subsidiabele oppervlakte staat voor elke sector vermeld in de sectorbesluiten. Voor de ziekenhuizen vindt u onderaand de tabel een aanvullend standpunt.

Voorziening Capaciteitseenheid
Verzorgingsvoorzieningen - Niet-universitaire ziekenhuisdiensten
Per bed, excl. geïsoleerde G- en/of Sp-dienst en excl. IZ 98,5 bed
Per plaats daghospitalisatie (DH) 98,5 plaats
Per bed IZ, m.i.v. NIC en MIC 128,5 bed
Per bed/plaats in een PZ 87,5 bed/plaats
Per bed/plaats in geïsoleerde Sp- of G-dienst 110 bed/plaats
Per OP-zaal m.i.v. sterilisatie en ontwaakzaal (incl. DH) 350 zaal
Per 100 bevallingen verloskwartier 24 100 bevallingen
Per 100 bevallingen N*-eenheid  50 100 bevallingen
Per 100 bevallingen N*-functie  100 100 bevallingen
Per bunker radiotherapie  500 bunker
Per post chronische nierinsufficiëntie  40 post
Afwijkingen
AZ max. 250 bedden: per bed/plaats excl. geïsoleerde G- of Sp-dienst en excl. IZ  110 bed/plaats
PZ minder dan 100 bedden en forensische psychiatrie: per bed/plaats  90 bed/plaats
Ongeacht aantal bevallingen voor N*-functie moet de subsidiabele oppervlakte voldoende zijn voor minimum 6 plaatsen 
Verzorgingsvoorzieningen - Universitaire ziekenhuisdiensten
Per bed, excl. IZ  125 bed
Per plaats DH 125 plaats
Per bed IZ, m.i.v. NIC en MIC  160 bed
Per OP-zaal, m.i.v. sterilisatie en ontwaakzaal (ook voor DH)  440 zaal
Per 100 bevallingen verloskwartier  30 100 bevallingen
Per 100 bevallingen N*-eenheid  63 100 bevallingen
Per 100 bevallingen N*-functie 125 100 bevallingen
Per bunker radiotherapie  500 bunker
Per post chronische nierinsufficiëntie  50 post
 
Woonzorg
Centrum voor dagopvang 300 centrum
Centrum voor dagverzorgingscentrum 300 centrum
Centrum voor kortverblijf type 2 65 woongelegenheid
Centrum voor kortverblijf type 3 65 woongelegenheid
Lokaal dienstencentrum 600 - verdeeld over max. 3 antennes van 200 m² centrum
 
Bijzondere jeugdbijstand
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf 65 erkende module
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – dagbegeleiding in groep 45 erkende module
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding 20 VTE
Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf 65 begeleidingscapaciteitseenheid (aantal gebruikers dat residentieel opgevangen wordt)
Centrum voor integrale gezinszorg – contextbegeleiding 20 VTE
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – verblijf 65 erkende module
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – modules diagnostiek 20 VTE
Vergunde dienst voor pleegzorg 20 VTE
Dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling 20 VTE
Dienst voor crisishulp aan huis 20 VTE
 
Personen met een handicap
Centrum voor ontwikkelingsstoornissen 65 VTE
Dagcentrum 45 plaats
Internaat voor minderjarigen 65 bed
Observatiecentrum 65 plaats
Revalidatiecentrum 75 VTE
Semi-internaat 45 plaats
Tehuis voor kortverblijf 65 bed
Tehuis voor werkenden 65 bed
Tehuis voor niet-werkenden 65 bed
 
Gezinnen met kinderen
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning    
 • residentieel
50 residentiële opvangplaats
 • ambulant
30 ambulante opvangplaats
 • typemodule mobiele begeleiding
20 VTE
 • typemodule ambulante pedagogische training in groepsverband, ouders samen met kinderen
30 VTE
 • typemodule ambulante training in groepsverband
15 VTE
Crèche 20 plaats
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 50 VTE
 
Preventieve en ambulante gezondheidszorg
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 50 VTE
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen – waaraan geen mobiele eenheid verbonden is 180  
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen – waaraan een mobiele eenheid verbonden is 250  
Wijkgezondheidscentrum    
 • < 2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk
400 centrum
 • In het Brussel-Hoofdstedelijk-Gewest of een grootstad: 
  < 2.000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk, en een discipline gezondheidspromotie

500 centrum
 • ​2.000 à 4.000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk en een discipline gezondheidspromotie
650 centrum
 • In het Brussel-Hoofdstedelijk-Gewest of een grootstad:​2.000 à 4.000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline
750 centrum
 • > 4.000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline
900 centrum
 • In het Brussel-Hoofdstedelijk-Gewest of een grootstad:
  > 4.000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline
1000 centrum
Aanloopadressen inzake beschut wonen >= 15 plaatsen 50 aanloopadres
>= 25 plaatsen 50 + 2/plaats boven de 25 plaatsen (tot max. 400/aanloopadres)  
 
Algemeen welzijnswerk
Autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk 50 VTE
37 groepsopvang/studiowonen 1 persoon
44,5 (37 +7,5) groepsopvang/studiowonen 2 personen
44,5 + 18 per extra persoon groepsopvang/studiowonen gezin (3 personen en meer)
Centrum voor tele-onthaal 50 VTE
Centrum Integrale Gezinszorg
  ​residentieel ​50 ​plaats
         semi-residentieel ​35 ​plaats
ambulant ​10 + 10
10 m² per resident + 10 extra per 4 extra erkende ambulante cap. eenheid
Revalidatieovereenkomsten
Revalidatievoorziening voor ambulante zorgverlening of semiresidentiële zorgverlening 250 (+ 50 m² per tegelijk aanwezige fysieke persoon boven 5 personen) locatie
Revalidatievoorziening voor residentiële zorgverlening 90 (+ 30 m² per zorggebruiker op een revalidatieafdeling ouder-kind) zorggebruiker

Wat omvat de subsidiabele oppervlakte van een ziekenhuis?

Standpunt  

1° de totale bestaande en, in voorkomend geval, te bouwen bruto-oppervlakte van een ziekenhuis wordt in aanmerking genomen als subsidiabele oppervlakte met het oog op het verlenen van investeringssubsidies, met uitzondering van:

 • de bruto oppervlakte van de polikliniek;
 • de bruto oppervlakte van de CAD-functie (collectieve auto dialyse);
 • de bruto oppervlakte van de overdekte parkings;
 • de bruto oppervlakte van de ruimten met een stahoogte van < 2 meter;
 • de oppervlakte van de ruimten die uitbesteed worden aan derden, en waarvoor het ziekenhuis een huur- of pacht ontvangt (cafetaria, winkeltje, bankfiliaal, optiek, kapper, enz.).

Dit is het gezamenlijk standpunt van het VIPA en het agentschap Zorg en Gezondheid per 15 mei 2012, na gunstig advies van de Inspectie van Financiën. Het standpunt wordt vanaf deze datum toegepast op de lopende aanvragen voor principieel akkoorden van de ziekenhuizen en op de nieuw in te dienen aanvragen.

De opsomming van de uitzonderingen is niet limitatief en kan gewijzigd worden door het VIPA en het agentschap Zorg en Gezondheid , na gunstig advies van de Inspectie van Financiën.