BTW-tarieven voor de voorzieningen van de verschillende VIPA-sectoren

In onderstaand overzicht staande tarieven die in principe van toepassing zijn op de vermelde voorzieningstypes.  Dit overzicht doet geen uitspraak over het geldende BTW-tarief voor omgevingswerken.  Het BTW-tarief voor de bouw van een voorziening (zoals in onderstaande tabel vermeld) kan immers verschillen van het BTW-tarief voor de omgevingswerken.  Richt u voor het geldende BTW-tarief, zowel voor de bouw als voor de werken, best tot de bevoegde BTW-administratie. Zij kan als enige uitsluitsel geven over het geldende BTW-tarief. 

De meest actuele versie van de BTW-tarieven vindt u op de website van Fisconet Plus onder KB nr 20.

Meer bepaald zijn relevant:

  • tabel A (verlaagd tarief 6%):
    • titel XXXI: §2: 1°-6°: verblijfsinrichtingen bejaarden, internaten, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen
    • titel XXXIII: instellingen voor gehandicapten
  • tabel B (verlaagd tarief 12%):
    • titel X: verblijfsinrichtingen bejaarden, internaten, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen

Sector

Nieuwbouw

Verbouwing

Woonzorg
Woonzorgcentrum (incl. kortverblijf) 12% 6% (1)
Lokaal dienstencentrum 21% 21%
Centrum voor dagverzorging/dagopvang 12% 6% (1)
   
Ziekenhuizen
Algemeen ziekenhuis 21% 21%
Psychiatrisch ziekenhuis 21% 21%
Universitair ziekenhuis 21% 21%
Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT): dag- en nachtverblijf 12% 6%
   
Personen met een handicap
Dag- en nachtverblijf (2) 6% 6%
   
Jeugdhulp
Dag- en nachtverblijf 12% 6%
   
Centra algemeen welzijnswerk en Centra geestelijke gezondheidszorg  
Residentieel 12% 6%
Andere voorzieningen 21% 21%
Opvangtehuizen en initiatieven beschut wonen: dag- en nachtverblijf 12% 6%
   
Gezinnen met kinderen  
Crèches 21% 21%
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - niet residentieel 21% 21%
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel 12% 6%
Vertrouwenscentra voor kindermishandeling 21% 21%
 
(1) Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, zoals minimale ouderdom van de infrastructuur.
(2) Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, waaronder erkenning van de uitbater vanwege het fonds of een agentschap voor personen met een handicap.