Beleidsrapporten

De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk - Diensten voor Pleegzorg - Bevraging in 2011

Tussen april 2009 en juni 2010 werden 368 voorzieningen die ressorteren onder Integrale Jeugdhulp bevraagd betreffende de toepassing van een aantal kinderrechten die vervat zijn in het Decreet Rec

Diensten voor oppashulp - rapport over de inspecties in 2011

Dit beleidsrapport geeft een overzicht van de resultaten van 46 inspecties bij de Diensten voor oppashulp in de periode november - december 2011.

Pagina's