De Taskforce COVID-19 Zorg bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en koepelorganisaties. Het gaat om de volgende koepelorganisaties: Zorgnet-Icuro, VVSG, VLOZO, Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Domus medica, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezond, VICO, vak- en gebruikersorganisaties.

In zes projectgroepen zitten vertegenwoordigers van de entiteiten van de Vlaamse overheid, bovenstaande organisaties, vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties en worden uitgebreid met academische experten indien nodig. De zevende projectgroep draait rond outbreak support en wordt opgevolgd door het agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verslagen

De Taskforce COVID-19 Zorg vergaderde bij de start dagelijks (behalve op zondag) en sinds juni wekelijks (tenzij voor dringende zaken). Er is gekozen voor een efficiënte werkwijze: een verslag dat de essentie van het gesprek weergeeft, aansluitend bij de PowerPointpresentatie die de vergadering structureert en die steeds dezelfde basis heeft: terugkoppeling federale werkgroepen, terugkoppeling zes Vlaamse Projectgroepen, communicatie en varia. De verslagen die u hieronder terugvindt, moet u ook in dat kader lezen. 

Het opzet van de taskforce is coördineren en snel reageren. Voor het eerste agendapunt brengen de Vlaamse vertegenwoordigers die in tal van federale werkgroepen zitten, verslag uit in de taskforce. Zij krijgen er feedback die zij dan meenemen en inbrengen in hun federale werkgroep. Voor de projectgroepen geldt eenzelfde patroon: formuleren  een advies waarover de taskforce beslist in de namiddag. Met die beslissing kan de projectgroep, of een individueel aangeduide vertegenwoordiger, verder aan de slag.

De taskforce vormt met zijn projectgroepen geen geformaliseerd kader met een juridische grondslag. De taskforce heeft daarbij een coördinerend aansturende functie. 

Datum Verslag Presentatie
09/04/2020 Verslag Presentatie
10/04/2020 Verslag Presentatie
11/04/2020 Verslag Presentatie
12/04/2020 - bijkomend Verslag /
13/04/2020 Verslag Presentatie
14/04/2020 Verslag Presentatie
15/04/2020 Verslag Presentatie
16/04/2020 Verslag Presentatie
17/04/2020 Verslag Presentatie
18/04/2020 Verslag Presentatie
19/04/2020 - geen taskforce / /
20/04/2020 Verslag Presentatie
21/04/2020 Verslag Presentatie
22/04/2020 Verslag Presentatie
23/04/2020 Verslag Presentatie
24/04/2020 Verslag Presentatie
25/04/2020 Verslag Presentatie
26/04/2020 - geen taskforce / /
27/04/2020 Verslag Presentatie
28/04/2020 Verslag Presentatie
29/04/2020 Verslag Presentatie
30/04/2020 Verslag Presentatie
01/05/2020 - geen taskforce / /
02/05/2020 Verslag Presentatie
03/05/2020 - geen taskforce / /
04/05/2020 Verslag /
05/05/2020 Verslag Presentatie
06/05/2020 Verslag Presentatie
07/05/2020 Verslag Presentatie
08/05/2020 Verslag Presentatie
09/05/2020 Verslag Presentatie
10/05/2020 - geen taskforce / /
11/05/2020 - geen taskforce / /
12/05/2020 Verslag Presentatie
13/05/2020 Verslag Presentatie
14/05/2020 Verslag Presentatie
18/05/2020 - geen taskforce / /
19/05/2020 Verslag Presentatie
20/05/2020 Verslag  Presentatie
21/05/2020 - geen taskforce / /
22/05/2020 - geen taskforce / /
23/05/2020 - geen taskforce / /
24/05/2020 - geen taskforce / /
25/05/2020 - geen taskforce / /
26/05/2020 Verslag Presentatie
27/05/2020 Verslag Presentatie
28/05/2020 Verslag Presentatie
Vanaf juni 1x/week    
03/06/2020 Verslag Presentatie
05/06/2020 - bijkomend Verslag Presentatie
08/06/2020 - bijkomend Verslag Presentatie
10/06/2020 Verslag Presentatie
17/06/2020 Verslag Presentatie
24/06/2020 Verslag Presentatie
01/07/2020 Verslag Presentatie
08/07/2020 Verslag Presentatie
17/07/2020 - bijkomend Verslag /
20/07/2020 - bijkomend Verslag Presentatie
23/07/2020 - bijkomend Verslag Presentatie
30/07/2020 Verslag Presentatie
06/08/2020 Verslag Presentatie
13/08/2020 Verslag Presentatie
20/08/2020 Verslag Presentatie
25/08/2020 Verslag Presentatie
02/09/2020 Verslag Presentatie
09/09/2020 Verslag Presentatie
16/09/2020 Verslag Presentatie
24/09/2020 Verslag Presentatie
01/10/2020 Verslag Presentatie
08/10/2020 Verslag Presentatie
19/10/2020 Verslag Presentatie
21/10/2020 Verslag Presentatie
28/10/2020 Verslag Presentatie
31/10/2020 Verslag Presentatie
03/11/2020 Verslag Presentatie
06/11/2020 Verslag Presentatie
12/11/2020 Verslag Presentatie
18/11/2020 Verslag Presentatie
26/11/2020 Verslag Presentatie
02/12/2020 Verslag Presentatie
09/12/2020 Verslag Presentatie
17/12/2020 Verslag Presentatie
22/12/2020 Verslag Presentatie
06/01/2021 Verslag Presentatie
13/01/2021 Verslag  Presentatie 
20/01/2021 Verslag  Presentatie
27/01/2021 Verslag  Presentatie
03/02/2021 Verslag  Presentatie 
10/02/2021 Verslag  Presentatie 
17/02/2021 Verslag  Presentatie 
24/02/2021 Verslag  Presentatie 
03/03/2021 Verslag  Presentatie 
10/03/2021 Verslag  Presentatie 
17/03/2021 Verslag Presentatie
24/03/2021 Verslag Presentatie
31/03/2021 Verslag Presentatie
vanaf april 2 wekelijks    
14/04/2021 Verslag Presentatie
28/04/2021 Verslag  Presentatie
12/05/2021 Verslag Presentatie
26/05/2021 Verslag  Presentatie
09/06/2021 Verslag  Presentatie
23/06/2021 Verslag Presentatie