Taskforce en projectgroepen

De Taskforce COVID-19 Zorg bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en koepelorganisaties. Het gaat om de volgende koepelorganisaties: Zorgnet-Icuro, VVSG, VLOZO, Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Domus medica, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezond, VICO, vak- en gebruikersorganisaties.

In zes projectgroepen zitten vertegenwoordigers van de entiteiten van de Vlaamse overheid, bovenstaande organisaties, vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties. Ze worden uitgebreid met academische experten indien nodig. De zevende projectgroep draait rond outbreak support en wordt opgevolgd door het Departement Zorg.

Verslagen

Op dit moment vergadert de Taskforce COVID-19 1 keer per maand. De frequentie kan verhogen bij dringende zaken. Na elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat de essentie van het gesprek weergeeft, aansluitend bij de PowerPointpresentatie die de vergadering structureert en die steeds dezelfde basis heeft: terugkoppeling federale werkgroepen, terugkoppeling zes Vlaamse Projectgroepen, communicatie en varia. De verslagen die u hieronder terugvindt, moet u ook in dat kader lezen. 

De taskforce vormt met zijn projectgroepen geen geformaliseerd kader met een juridische grondslag, maar de taskforce heeft wel een coördinerende en aansturende functie. 

Verslagen uit de periode 2020-2021 kan u op deze pagina raadplegen.

2023

Datum Verslag Presentatie
21/12/2023 Verslag  Presentatie 
28/11/2023 Verslag Presentatie
17/10/2023 Verslag  Presentatie
13/09/2023 Verslag Presentatie
28/06/2023 Verslag Presentatie
26/04/2023 Verslag Presentatie
29/03/2023 Verslag Presentatie
14/03/2023 Verslag Presentatie
8/02/2023 Verslag Presentatie

2022

Datum Verslag Presentatie
14/12/2022 Verslag Presentatie
09/11/2022 Verslag Presentatie
20/10/2022 Verslag Presentatie
12/10/2022 Verslag Presentatie
07/09/2022 Verslag Presentatie
08/06/2022 Verslag Presentatie
24/05/2022 Verslag Presentatie
12/05/2022 Verslag Presentatie
20/04/2022 Verslag Presentatie
09/03/2022 Verslag Presentatie
16/02/2022 Verslag  Presentatie
09/02/2022 Verslag Presentatie
12/01/2022 Verslag Presentatie