Doel is om vooral bouwheren – vooral zij die maar eenmalig of zelden een project uitvoeren – info rond het bouwproces te verstrekken en hen zonodig actief te begeleiden. Dit moet ervoor zorgen dat zij sterker in hun schoenen staan in hun verhouding met andere actoren in het bouwproces, wat dan weer de beleidsuitvoering van de doelstellingen van het VIPA ten goede komt.​

Omgekeerd kan het VIPA ook input vanop het terrein capteren en deze vertalen in beleidsaanbevelingen voor het efficiënter maken van regelgeving, procedures, subsidiemechanismen, etc.. ​

Het VIPA neemt als agentschap een unieke positie in omdat het zowel op het terrein als in het centraal bestuur aanwezig is.​