Als infrastructuurloket subsidieert het VIPA de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. Deze subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de bouwkosten en de eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen van welzijnsgebouwen.​ Het VIPA voorziet dit in een klassiek of een forfaitair betoelagingssysteem, afhankelijk van de sector (zie hieronder verder per sector).