Vanaf 1 januari 2019 reikt de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën op aanvraag een BTW-attest uit aan de voorzieningen die een dossier indienen om VIPA-investeringssubsidies te bekomen in de klassieke betoelaging

Voorzieningen die een dossier indienen om een infrastructuur-, een instandhoudings- of een strategisch forfait te bekomen, moeten geen BTW-attest aanvragen en/of indienen bij VIPA.

Voorzieningen die een dossier indienen om zowel een infrastructuur-, een instandhoudings- of een strategisch forfait als VIPA-investeringssubsidies in de klassieke betoelaging te bekomen, bezorgen enkel een BTW-attest voor het dossier in de klassieke betoelaging.