Hieronder vindt u een overzicht van de timing die het VIPA in 2019 zal hanteren voor de betalingen van de verschillende subsidies en forfaits. Tenzij anders vermeld, zal de betaling steeds ten laatste op het einde van die maand worden uitgevoerd.

Gebruikstoelagen

 • De jaarlijkse gebruikstoelagen voor alle sectoren: juni

Ziekenhuizen

 • Instandhoudingsforfait psychiatrische en revalidatieziekenhuizen: juni;
 • Instandhoudingsforfait algemene en universitaire ziekenhuizen: november;
 • Strategisch forfait ziekenhuizen: september t.e.m. december. Bij ingebruikname in december, mogelijke betaling in januari;
 • Toestelfinanciering: september t.e.m. december;
 • Revalidatieziekenhuizen afwikkeling A1: de betaling gebeurt in 2 schijven, in maart en september.

Ouderenvoorzieningen: woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

 • Infrastructuurforfaits die reeds in het vorige jaar werden betaald: juni;
 • Infrastructuurforfaits die voor het eerst worden betaald, als voldaan wordt aan alle voorwaarden: het kwartaal volgend op de ingebruikname.

Forfait voorzieningen personen met een handicap

 • Infrastructuurforfaits die reeds in het vorige jaar werden betaald: april;
 • Infrastructuurforfaits die voor het eerst worden betaald, als voldaan wordt aan alle voorwaarden: het kwartaal volgend op de ingebruikname.

Klassieke subsidiƫring

 • De betaling gebeurt het hele jaar door na bewijs van de facturen.

Klimaatsteunmaatregelen

 • De betaling gebeurt het hele jaar door na bewijs van de facturen.

Preventieve infrastructurele maatregelen

 • De betaling gebeurt het hele jaar door na bewijs van de facturen.