Hieronder vindt u een overzicht van de timing die het VIPA hanteert voor de betalingen van de verschillende subsidies en forfaits. Tenzij anders vermeld, zal de betaling altijd ten laatste op het einde van die maand worden uitgevoerd.

Gebruikstoelagen

  • De jaarlijkse gebruikstoelagen voor alle sectoren: april.

Ziekenhuizen

  • Instandhoudingsforfait psychiatrische en revalidatieziekenhuizen: juni;
  • Instandhoudingsforfait algemene en universitaire ziekenhuizen: september t.e.m. december;
  • Strategisch forfait ziekenhuizen: september t.e.m. december. Bij ingebruikname in december, mogelijke betaling in januari;
  • Toestelfinanciering: september t.e.m. december;
  • Revalidatieziekenhuizen afwikkeling A1: de betaling gebeurt in 2 schijven, in maart en september.

Forfait voorzieningen personen met een handicap

  • Er zijn 2 betaalmomenten: juli en december.

Klassieke subsidiëring

  • De betaling gebeurt het hele jaar door na bewijs van de facturen.

Klimaatsteunmaatregelen

  • De betaling gebeurt het hele jaar door na bewijs van de facturen.

Preventieve infrastructurele maatregelen

  • De betaling gebeurt het hele jaar door na bewijs van de facturen.