De sector personen met een handicap zal onder twee financieringssystemen vallen, afhankelijk van de zorgvorm.

De klassieke VIPA betoelaging:

 • De multifunctionele centra (MFC, minderjarigenwerking), voor wat betreft de werking als
  • Semi-internaat voor niet-schoolgaanden
  • Tehuis van kort verblijf, voor wat betreft de minderjarigen
 • Revalidatiecentrum (REVA): zowel voor bouwproject als voor bijzondere uitrusting
 • Units voor observatie, diagnose en behandeling (ODB)
 • Units voor geïnterneerden
 • Dienst voor Begeleid wonen met erkenning voor 31/12/2016: ADL-centrale

De financiering via het infrastructuurforfait:

 • Woon- en dagondersteuning
 • Dagondersteuning