Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk gaat de zomer in met boeiende politiserende sociaalwerkpraktijken, een terugblik op de webinar 'diversiteit in organisaties' en een eerste vooruitblik naar 5 mei 2022: dé Sociaalwerkconferentie.

Sociaalwerkconferentie - save the date

Op 5 mei 2022 is er een nieuwe Sociaalwerkconferentie. Zet die datum alvast in je agenda! 

Het opzet krijgt stap voor stap vorm. Wat we al kunnen zeggen? Het wordt een hybride happening: live in Antwerpen, online bij je thuis of op het werk. We mikken op een conferentie waar vooral praktijkwerkers en gebruikers het woord krijgen in een mix van debatten, workshops, wandelingen en presentaties. 

Belangrijke thema’s die aan bod zullen komen zijn politisering, diversiteit, impact, sociaal werk op de eerste lijn en identiteit van het vak. Ook hot topics als nabijheid en covid-19, armoede en de wooncrisis krijgen hun plek. Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk speelt daarbij in op de bevraging die dit voorjaar door bijna 900 praktijkwerkers werd ingevuld. 

Politiserend sociaal werk

Politiserend werken maakt deel uit van het DNA van elke sociaal werker. Terecht is het daarom een van de speerpunten van Sterk Sociaal Werk en staat het thema op de agenda van de Sociaalwerkconferentie.

Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel werk, is trekker. Alle info over het speerpunt politiserend werken vind je hier

Weliswaar, Sociaal.Net en Socius tonen specifieke, inspirerende politiserende praktijken uit de breedte van het sociaal werk. Twee nieuwe werkpraktijken vind je hieronder: straatverpleging in Hasselt en werken aan energiearmoede in de Westhoek. 

Straatverpleging in Hasselt

Twee verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis schuimen in Hasselt de straten af om mensen die het moeilijk hebben de nodige medische hulp te geven: “Ja, we signaleren zaken die mislopen. We merken dat er steeds iets gedaan wordt met wat we aandragen. Er wordt naar ons geluisterd.”

Lees hier het interview van Sociaal.Net met deze politiserende werkpraktijk.  

Energiearmoede duurzaam aanpakken

Eén op de vijf gezinnen kan de energiefactuur amper betalen. Een derde van die gezinnen gebruikt energieverslindende huishoudtoestellen. Dat jaagt hun energiefactuur de hoogte in en leidt tot meer financiële problemen. Daarom kunnen gezinnen in energiearmoede in de Westhoek energiezuinige toestellen huren via Papillon, een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, OCMW’s en Bosch

Lees hier het artikel van Weliswaar over deze politiserende werkpraktijk.  

Nieuws uit de regio's

Politiserend vrijwilligerswerk in Vlaams-Brabant

Studente sociaal werk Sien Desmet (UCLL – Sociale School Heverlee) voerde op haar stageplek bij Welzijnszorg een onderzoek uit naar het politiserend vermogen van vrijwilligerswerk. Conclusie? De drijvende kracht van vrijwilligers is dezelfde die ook sociaal werkers actief houden: een goede mix tussen betrokkenheid en verontwaardiging. 

Hier lees je meer over het onderzoek.

Jukebox voor iedereen in de Vlaamse Ardennen

Twaalf mensen met ervaring in armoede maakten een muziektheatervoorstelling: ‘Een jukebox voor iedereen’. Na twee geslaagde optredens maakte corona theater onmogelijk. De geplande tournee werd geschrapt. Als alternatief bedachten de spelers en de makers een docukortfilm.

De acteurs zijn mensen in armoede die verbonden zijn aan de Welzijnsschakels van Ronse, Oudenaarde of Geraardsbergen. Op 30 juni is er een webinar voor geïnteresseerde organisaties en verenigingen die dit najaar de film willen vertonen.

Meer informatie vind je hier.

Minder bureaucratie, meer hulpverlening

In de provincie Antwerpen zet het regionaal platform in op ‘minder bureaucratie, meer hulpverlening’. Daarvoor organiseren ze drie rondetafelgesprekken met praktijkwerkers. Een eerste gesprek hebben ze achter de rug. Na de zomer volgen er nog ronde tafels in de Kempen over ‘registratie’ en in de regio Rivierenland over de discretionaire ruimte van de sociaal werker.

Interesse? Neem dan snel contact op met wim.wouters@thomasmore.be


Terugblik: kies voor een diverse organisatie

Een superdiverse samenleving vraagt om sterke, inclusieve sociaalwerkorganisaties die werk maken van een divers-sensitief personeelsbeleid en een duidelijke aanpak van racisme en discriminatie. Dat was op 22 april de conclusie van onze druk bijgewoonde webinar: 'Kies voor een diverse organisatie'. 

Het voormiddagprogramma kan je terug bekijken op het YouTube-kanaal van Sterk Sociaal Werk. Sprekers waren Koen Hermans (KULeuven), Sarah Elloukmani (Universiteit Antwerpen), Fatima Laoukili (Universiteit Antwerpen), Khadijia Aznag (Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie), Luc D’Affnay (jeugdhulporganisatie De Touter), Ilse Hacketal (Samenlevingsopbouw Stad Antwerpen) en Nico Bogaerts (Sociaal.Net). 


Dossier Sterk Sociaal Werk

Wist je dat Sociaal.Net al meer dan drie jaar interviews en verhalen over Sterk Sociaal Werk bundelt in een dossier? Ondertussen staan daar al meer dan 150 stukken te blinken! 

Bekijk hier het dossier Sterk Sociaal Werk. 


Meer info over Sterk Sociaal Werk vind je op de website van Sterk Sociaal Werk.
Volg Sterk Sociaal Werk ook op Facebook, YouTube en LinkedIn en blijf op de hoogte.