In deze nieuwsbrief focussen we op het speerpunt politiserend werken. We roepen iedereen op om inspirerende politiserende praktijken met ons te delen. We kijken ook al naar wat 2021 zal brengen, onder andere een nieuwe webinar rond diversiteit. Daarnaast zetten we de regionale platformen van Brussel en Vlaams-Brabant in de kijker. Afsluiten doen we met een dankwoord van minister Wouter Beke voor alle sociale professionals. 

Werk je in een sterk politiserende sociaalwerkpraktijk of ken je zo’n werking? Zet het project in de kijker op Sociaal.Net of Weliswaar

Twee jaar geleden legde de sociaalwerkconferentie vijf krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk vast. Elke sociale professional heeft deze krachtlijnen in zijn of haar werk zitten. Niet altijd even zichtbaar, maar ze zijn er wel. Ze scheppen een kader, helpen om de eigen opdrachten beter te vatten. Politiserend werken is er één van. 

In opvolging van de sociaalwerkconferentie kwam er een actieplan. Politiserend sociaal werk is daarin één van de speerpunten. Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel werk, is trekker van deze actie. Ze werken aan een praktijkgerichte publicatie en een vormingstraject voor praktijkwerkers. Daarnaast willen ze in 2021 samen met Weliswaar en Sociaal.Net sociaal werkers inspireren met sterke politiserende sociaalwerkpraktijken. 

Wat zoeken ze?  

Daarom zijn ze op zoek naar kleine en grote praktijkverhalen die de publieke dialoog en het debat aanjagen over hoe we onze samenleving het best organiseren en zo bijdragen aan maatschappelijke verandering. Of je je pijlen nu richt op het publiek aankaarten van een bepaald probleem of op het in vraag stellen van de maatschappelijke orde. Of je nu zelf een alternatief uitbouwt dat toont dat het anders kan of een bepaalde leefstijlkeuze publiek maakt… Socius brengt graag de diversiteit aan politiserende praktijken in beeld. 

Werk jij in zo’n inspirerende praktijk? Ken jij een project of werking die uitdrukking geeft aan de ‘politieke’ opdracht van het sociaal werk? Aarzel dan niet en geef ons snel een teken via dit formulier, voor 18/12/20. Vragen? nele.vanderhulst@socius.be

Webinarreeks rond diversiteit

Op donderdag 12 november 2020 was er onze eerste webinar ‘Samenleven in diversiteit’ met gastspreker Khalid Benhaddou. Met 380 inschrijvingen was het een succes. 

We rekenen er alvast op dat onze tweede webinar minstens even inspirerend is. Op donderdag 14 januari laten we politicologe Naima Charkaoui aan het woord over de emotionele impact van racisme op slachtoffers. Het wordt een boeiende (vermoedelijk ook pakkende) sessie met een bijzonder verhaal over pijn, uitsluiting, hoop en weerbaarheid. Schrijf je hier in

Lees alvast het interview van Sociaal.Net met Naima Charkaoui. 

Brussels Sterk Sociaal Werk in tijden van corona 

Sterk Sociaal Werk BXL bevroeg meer dan 100 Brusselse sociale professionals over de impact van corona op hun doelgroep en hun werk. De belangrijkste resultaten hebben betrekking op: 1) Het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden; 2) Een verruimde toegankelijkheid van hulp- en dienstverleners; 3) Een belangrijkere rol van lokale overheden, OCMW, politie en andere coördinerende organen; 4) Door  blended hulpverlening kan er meer op maat worden gewerkt; 5) Het sociaal werk heeft nieuwe noden en staat voor nieuwe uitdagingen. 

De volledige resultaten van de bevraging, voorzien van enkele kritische voorbeelden uit de praktijk, werden toegelicht tijdens een webinar op 19 november 2020.  

Vlaams-Brabant deelt inspirerende praktijken (en is op zoek naar de jouwe!)

Voor het regionaal platform Vlaams Brabant is verbinding het kernwoord. Zij bereiden momenteel volop de World Social Work Day van 2021 voor, maar in afwachting delen zij graag inspirerende praktijken uit de regio. Benieuwd naar deze initiatieven? Klik dan snel door naar onze website.

Deel je graag een inspirerend initiatief uit jouw regio? Neem dan contact op.

Minister Beke steekt sociale professionals een hart onder de riem

De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving, maar in het bijzonder op kwetsbare mensen. Gelukkig kan deze groep mensen rekenen op de inzet en het werk van heel wat organisaties in de zorg, in welzijn, in armoedebestrijding,… of beter gezegd: op de inzet van het sterk sociaal werk. Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke vindt het belangrijk om alle sociale professionals een hart onder de riem te steken. Sociaal werk is minder aanwezig in het dagelijkse maatschappelijk debat, maar is daarom niet minder noodzakelijk.
Bekijk de videoboodschap van minister Beke.