Er zit dynamiek in het Vlaams en Brussels Sterk Sociaal Werk. De World Social Work Day was een groot succes, er is een nieuwe webinar op komst over diversiteit in organisaties en het speerpunt rond politiserend sociaal werk krijgt vorm. 

Politiserend sociaal werk

Politiserend werken maakt deel uit van het DNA van elke sociaal werker. Terecht is het daarom een van de speerpunten van Sterk Sociaal Werk. Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel werk, trekt dit thema samen met een breed netwerk van partners. Zij doen dat het komende jaar via:

  • Vertellen: Samen met Weliswaar en Sociaal.Net tonen ze inspirerende politiserende praktijken uit de breedte van het sociaal werk. De eerste drie werkpraktijken vind je verderop in deze nieuwsbrief.
  • Verstaan: Op de Sociaalwerkconferentie van 5 mei 2022 presenteert Socius een publicatie over politiserend werken. Socius wil sociale professionals handvatten bieden om hun politiserende rol op te nemen en te versterken.  
  • Versterken: Vanaf 2022 komt er een vormingsaanbod voor sociaal werkers.


Meer info over politiserend werken. Laat je inspireren. 

Oproep! 

Socius zoekt nog specifiek naar politiserende praktijken binnen zorg en welzijn. Ben je actief in een hulpverleningsorganisatie en heb je (weet van) een praktijkverhaal gericht op maatschappelijke verandering, vul dan snel het formulier in.
Laat jouw verhaal andere sociale professionals aansporen. 

Jongeren uit de jeugdhulp

Op je achttiende op eigen benen staan na jaren in een jeugdhulpvoorziening is niet makkelijk. Cachet vzw, een organisatie door en voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp, helpt jongeren opdat ‘de grote stap’ naar een zelfstandig leven vlotter verloopt. In Mechelen zette Cachet een samenwerking op met het Sociaal Huis en Jeugdzorg Emmaüs. Dat leidde tot structurele verandering.

Lees hier het interview van Weliswaar met deze politiserende werkpraktijk.  

“Politiserend werken is onze corebusiness.” Aan het woord zijn Jamal Belmahi en Sarah El Massaoudi van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Ze werken voor Wonen met Kansen, een project waar ze de hoge woonnood van thuisloze jongvolwassenen koppelen aan het groot aantal leegstaande sociale woningen.
 
Lees hier het interview van Sociaal.Net met Jamal en Sarah.

In België zijn er voor elke alleenstaande vader met een leefloon acht alleenstaande moeders. Daarom ontwikkelden de Nederlandstalige Vrouwenraad en de POD Maatschappelijke Integratie MIRIAM. Via dat project worden in OCMW’s en lokale besturen casemanagers aangesteld die moeders met een leefloon intensief begeleiden. Het doel is om de moeders te versterken.
 
Lees hier het interview van Weliswaar.

Kies voor een diverse organisatie! 

Werken in een superdiverse samenleving vraagt om een sterk diversiteitsbeleid binnen je organisatie. Een aantal organisaties hebben de stap naar een inclusieve organisatie al gezet. Wat waren hun drijfveren? Waar staan ze nu? Kom luisteren op deze webinar van Sterk Sociaal Werk.
 
Doelgroep zijn leidinggevenden, directieleden en bestuurders van sociaalwerkorganisaties. Op het programma staan interviews, workshops en goede praktijken. 
 
Donderdag 22 april - 10u-15u
Inschrijven is gratis en kan tot 19 april.

Terugblik World Social Work Day

Tweeduizend sociale professionals in acht webinars. Wandelingen met ministers en burgemeesters in Limburg. Een fotoproject in West-Vlaanderen. Trending op Twitter. Een eigen kanaal op YouTube. Een ODE aan de sociaal werker van dichteres Lieve Desmet. Acties in verschillende hogescholen. Ontelbare dankkaarten en zaadbommen. En een pak wensen van lokale besturen, organisaties en beleidsmakers. Kortom: World Social Work Day was een groot succes. Op naar 15 maart 2022!
 
Volg Sterk Sociaal Werk op Facebook, YouTube en LinkedIn en blijf op de hoogte.