We leven in een superdiverse samenleving. Die superdiverse context wordt binnen sociaalwerkorganisaties niet altijd weerspiegeld.

We willen sociaalwerkpraktijken ondersteunen om in te zetten op een meer divers beleid, op alle niveaus. Een eerste stap in dit proces is het ondersteunen van sociale professionals om beter met diversiteit om te gaan. Hiertoe hebben we vanuit het Vlaams Platform in het najaar 2020 en het voorjaar 2021 een reeks van vier webinars georganiseerd. We raakten daarbij brede thema’s, zoals ‘samenleven in diversiteit’ (Khalid Benhaddou) en ‘de emotionele impact van racisme’ (Naima Charkaoui en Mohamed Barrie) aan, maar maakten het ook concreet met een webinar voor sociale professionals rond hoe aan de slag te gaan in een diverse realiteit en één voor leidinggevenden en directie rond de keuze voor een diverse organisatie.  Daarbij werd ook steeds de concrete praktijk naar voren geschoven.

Deze reeks was een succes, met voor iedere webinar een groot aantal inschrijvingen. Het Vlaams platform wil in de toekomst nog dergelijke webinars opzetten of mee ondersteunen. Zodra dit concreet wordt, verneem je hier meer over op deze pagina, in de nieuwsbrief of in de agenda.

Op basis van de input uit de webinars werken we de komende maanden aan een concreet en haalbaar actieplan rond diversiteit. Meer informatie volgt later!

Vragen? Mail naar kristien.verbeken@vlaanderen.be

Daarnaast gaat De Ambrassade vanaf 2021 volop voor een intern, integraal diversiteitsbeleid. Er wordt ingezet op een meer divers publiek, aanbod en personeelsbeleid. Een scan van de organisatie mondt uit in een  vierjarig actieplan. De Ambrassade wordt hierbij ondersteund door verschillende experten op vlak van armoede, mensen met een beperking, laaggeschooldheid, mensen met een migratieachtergrond,… Eens het intern traject afgerond is, wil De Ambrassade lerende netwerken opzetten voor organisaties binnen de jeugdwerksector.

Vragen? Mail naar frederique.loones@ambrassade.be