We leven in een superdiverse context. Die superdiversiteit wordt binnen organisaties niet altijd weerspiegeld. Met deze actie ondersteunen we sociaalwerkpraktijken om in te zetten op een meer divers beleid, op alle niveaus.

De Ambrassade gaat vanaf 2021 volop voor een intern, integraal diversiteitsbeleid. Er wordt ingezet op een meer divers publiek, aanbod en personeelsbeleid. Een scan van de organisatie mondt uit in een  vierjarig actieplan. De Ambrassade wordt hierbij ondersteund door verschillende experten op vlak van armoede, mensen met een beperking, laaggeschooldheid, mensen met een migratieachtergrond,… Eens het intern traject afgerond is, wil De Ambrassade lerende netwerken opzetten voor organisaties binnen de jeugdwerksector.

Vragen? Musti.onlen@ambrassade.be

https://jeugdwerktegenracisme.be/

Het Vlaams Platform ondersteunt sociaal werkers om beter met diversiteit om te gaan. In het najaar van 2020 – het voorjaar van 2021 worden verschillende webinars rond dit thema georganiseerd. We staan stil bij polarisering, de emotionele impact van discriminatie, jongeren en het diversiteitsbeleid binnen sociaalwerkorganisaties.

De eerste gratis webinar rond samenleven in diversiteit gaat door op donderdag 12 november 2020 om 19u30, met als hoofdspreker Khalid Benhaddou

Een tweede gratis webinar rond de emotionele impact van discriminatie staat gepland op donderdag 14 januari 2021, met als hoofdspreker Naima Charkaoui.

Concrete info over de derde en vierde webinar volgt later.

Vragen? Mail naar Kristien.verbeken@vlaanderen.be