Sterk Sociaal Werk West-Vlaanderen wil de uitdagingen voor het sociaal werk verder concretiseren. Thema’s zijn: vermaatschappelijking, digitalisering, diversiteit, ecologie en sociaal beleid, werken in vertrouwen, multidisciplinair werken, politisering, vermarkting en rechtenverkenning.

We komen hiervoor vier keer per jaar afzonderlijk samen in negen verschillende werkgroepen, om dan de input hiervan op het einde te integreren. Het is niet de bedoeling om de thematiek opnieuw grondig te analyseren, maar stappen te zetten naar hanteerbare oplossingen.

Dit proberen we samen te doen met de ruime ervaring van de vele veldwerkers/eerstelijnwerkers binnen het sociaal werk in West-Vlaanderen.

De voorzitters van de verschillende werkgroepen zijn:

1 Sociaal werk en vermaatschappelijking Joost Bonte Straathoekwerk
2 Sociaal werk en digitalisering Annelies Vandenberghe Ligo Regio Brugge
Oostende Westhoek 
3 Sociaal werk in een superdiverse context Lobke Roygens Taskforce Vluchtelingen
4 Sociaal werk verbindt ecologie en sociaal beleid Inge Vervaecke Vives Sociaal Werk 
5 Sociaal werk en werken in/met vertrouwen Sabine Maene Sociale Dienst AZ Sint Jan 
6 Sociaal werk in een multidisciplinaire context Andy De Brabander Howest Sociaal Werk 7
7 Sociaal werk en vermarkting Nele Cox Vives Sociaal Werk 
8 Sociaal werkers versterken in rechtenverkenning en rechtentoekenning op individueel en maatschappelijk niveau Eddy Moerenhout Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving 
9 Sociaal werk en politisering Rudi Roose  UGent 

Meedoen? Contacteer ons

Andy De Brabander, voorzitter regio West-Vlaanderen

Neem contact op