Het regionaal platform Sterk Sociaal Werk BXL legt de focus op het verbinden en inspireren van sociale professionals uit Brussel. Samen bereiken we immers veel meer en kunnen we het verschil maken. Hierbij staat het werkveld steeds centraal:  uitwisselen van sterke praktijken, inspirerende sociale professionals aan het woord laten, aansluiten bij bestaande initiatieven om gemeenschappelijk naar buiten te komen, …

Kortom we geven het Brusselse Sociaal Werk een gezicht en de broodnodige erkenning.

Omwille van de coronacrisis kon ons startevent niet plaatvinden. We schakelden over op twee online events.

  • In de periode mei -juni 2020 bevroegen we meer dan honderd Brusselse sociale professionals over sociaal werk in tijden van corona. De belangrijkste resultaten en inzichten werden op 19 november 2020 in een drukbezochte webinar voorgesteld. Ook enkele praktijkwerkers deelden hun ervaringen en bevindingen met werken in tijden van corona. De resultaten van de bevraging kan je hier terugvinden. Je kan er de volledige webinar ook herbekijken.
  • Op 16 maart 2021, World Social Work Day, organiseerden we een tweede online event, waarbij we voornamelijk sociale professionals in de bloemetjes wilden zetten en een klein feestje wilden vieren naar aanleiding van ‘onze’ dag. Ook hier kwamen opnieuw enkele inspirerende praktijken aan het woord rond de thema’s solidariteit, politiserend werken en de digitale kloof. Herbeluister zeker de mooie woorden van spoken word artieste Sakina El Kaddouri over het sociaal werk.

In het najaar gaan we graag op dit elan verder. We broeden momenteel op een idee om via  praktijkbezoeken Brusselse sociaal werkers samen te brengen, zowel werkers in de hulpverlening als in het sociaal-cultureel werk. Hou zeker onze facebook pagina in het oog!

Meedoen? Contacteer ons

Frank Meys, voorzitter regio Brussel

Neem contact op

Geert De Maertelaere, co-voorzitter regio Brussel

Neem contact op

Benedicte Serroen, co-voorzitter regio Brussel

Neem contact op