Het regionaal platform Sterk Sociaal Werk BXL legt de focus op het verbinden en inspireren van sociale professionals uit Brussel. Samen bereiken we immers veel meer en kunnen we het verschil maken. Hierbij staat het werkveld steeds centraal:  uitwisselen van sterke praktijken, inspirerende sociale professionals aan het woord laten, aansluiten bij bestaande initiatieven om gemeenschappelijk naar buiten te komen, …

Kortom, we geven het Brusselse Sociaal Werk een gezicht en de broodnodige erkenning.

Hoe doen we dit concreet?

Elke derde dinsdag van de maand maart is het World Social Work Day, de internationale dag van het sociaal werk én een absolute topdag voor ons regionaal platform.

We grijpen die dag graag aan om het sociaal werk in de kijker én sociaal werkers in de bloemetjes te zetten. Wandelingen langsheen sociaalwerkorganisaties, een netwerkmoment over de middag,… Het concrete programma wordt steeds via de nieuwsbrief van Sterk Sociaal Werk bekend gemaakt. Schrijf je dus zeker in!

Verbinden en inspireren is voor ons de sleutel. Doorheen het jaar organiseren we dan ook een aantal Lunch & Connect momenten. Dit zijn informele ontmoetings- en inspiratiemoment voor sociaal werkers.

Focus ligt op connecteren, delen, inspireren mét een hapje en een drankje, telkens in het huis van een Brusselse Sociaalwerkpraktijk. Benieuwd wanneer de volgende Lunch & Connect doorgaat? Volg onze Facebookpagina of stuur een mailtje naar één van de contactpersonen.

Meedoen? Contacteer ons

Geert De Maertelaere, co-voorzitter regio Brussel

Neem contact op

Benedicte Serroen, co-voorzitter regio Brussel

Neem contact op