Regionaal platform Antwerpen werkt niet alleen aan een community, maar ook aan concrete acties om sociale professionals te helpen in hun opdracht ten aanzien van mensen in kwetsbare posities. In Antwerpen wordt de volgende twee jaar ingezet op:

  • ‘Werken in vertrouwen’: de focus ligt op praktijken waar gewerkt wordt vanuit een vertrouwensrelatie en hoe van daaruit sterke samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgebouwd. 
  • ‘Minder bureaucratie, meer hulpverlening’: er wordt gezocht naar projecten waarin de administratieve werklast van sociaal werkers wordt verminderd.

Ben je actief in Antwerpen, sluit dan vandaag nog aan! Neem contact op met wim.wouters@thomasmore.be.