Dit is een eerste nieuwsbrief van Sterk Sociaal Werk! Welkom aan boord op weg naar de tweede Sociaalwerkconferentie in 2022. Vanaf nu horen jullie via deze weg regelmatig over wat er gebeurt en beweegt rond Sterk Sociaal Werk in Vlaanderen. 

We erkennen de nood om blijvend in te zetten op het versterken van het sociaal werk. Dat was ook de aanleiding voor de eerste Sociaalwerkconferentie in 2018. Daarom werd in 2019 een Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk opgericht, dat een actieplan heeft uitgewerkt om sterk sociaal werk concreet te realiseren. Samen met vele partners en stakeholders zetten we in op Sterk Sociaal Werk. Lees verder om te weten hoe jij kan deelnemen. 

Via regionale platformen in elke Vlaamse provincie en in Brussel zetten praktijkwerkers en gebruikers uit het brede sociale werkveld hun schouders onder Sterk Sociaal Werk. Zij delen kennis en ervaring, ontwikkelen nieuwe praktijken en maken het sociaal werk in hun provincie zichtbaarder. (lees verder onder de foto)

Vlaams actieplan

Het Vlaams actieplan Sterk Sociaal Werk is een ambitieus vijfjarenplan dat het sociaal werk wil versterken om de mensenrechten en sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Het actieplan bevat concrete acties rond de maatschappelijke uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat.

Het actieplan ontstond door samenwerking met verschillende partners en stakeholders. Het is een dynamisch plan, want vanuit de regionale platformen kunnen nog steeds nieuwe acties toegevoegd worden. 

Sterk Sociaal Werk in de regio's

Zes regionale platformen, voorgezeten door de hogescholen sociaal werk, zetten hun schouders onder lokaal Sterk Sociaal Werk. Zij brengen mensen uit het werkveld en sociaal werkers samen. Ze maken zichtbaar wat er al is, wat er goed werkt en waar ze samen een boost aan kunnen geven. 

Weliswaar sprak met alle voorzitters over hoe zij hun platform vorm geven en concreet aan de slag gaan in hun provincie. Lees hier wie de voorzitters zijn en hoe ze dat aanpakken. Aarzel niet om hen te contacteren als jij (als praktijkwerker) in jouw regio wilt meewerken. 

World Social Work Day 2020

Op 17 maart wordt wereldwijd aandacht besteed aan sociaal werk op de World Social Work Day. Sociaal werkers komen dan samen om hun beroep te vieren en het belang van sociaal werk te onderstrepen.

De verschillende regionale platformen plannen die dag activiteiten rond de World Social Work Day. Hou onze website en de volgende nieuwsbrief in de gaten voor meer info.