Tijdens de covidpandemie zochten vele sociale professionals en hun organisaties noodgedwongen naar alternatieven om met hun doelgroepen in contact te blijven. De digitalisering in de sociale sector kreeg hierdoor een sense of urgency en vele organisaties gingen op zoek naar gangbare en werkbare digitale praktijken. Toepassingen zoals beeldbellen of chatten waren in sommige organisaties en voor sommige werkers al langer een evidentie, maar niet overal. Net zoals in de samenleving zijn hier verschillen in mogelijkheden en snelheden. Naast praktische problemen, zoals gebrek aan degelijk werkende en hedendaagse infrastructuur of gebrek aan een stabiele internetverbinding, is er nog een hele weg af te leggen op vlak van kennis en vaardigheden die nodig zijn om digitale tools in de praktijk in te zetten. Daarbij werd ook duidelijk dat er in het brede sociaal werk een gebrek is aan een duidelijk overzicht van werkbare digitale praktijken én de inspirerende meerwaarde van digitaal sociaal werk zowel voor cliënt als voor de professional.  
Daarnaast krijgen sociale professionals door de digitalisering te maken met een uitvergroting van een aantal klassieke spanningsvelden op het vlak van beroepsgeheim, privacy, gegevensdeling en omgaan met verontrusting. Ethisch verantwoord handelen in digitale tijden is voor werkers en hun organisaties een grote uitdaging. Ook is er nood aan sensibilisering en een visie over digitalisering en uitsluiting. Digitale uitsluiting versterkt bestaande mechanismen van sociale uitsluiting. Onderzoek wijst uit dat een doorgedreven digitalisering van de maatschappij ook nieuwe mechanismen van digitale en sociale uitsluiting veroorzaakt. Sensibilisering van sociale professionals, organisaties en beleidsmakers over digitale inclusie is noodzakelijk.
De actie ‘Sterk Sociaal Werk in de digitale samenleving’ wil sociale professionals ondersteunen door:

 1. Het verzamelen en delen van inspirerende praktijken.
  Hiertoe maakten de partners SAM – steunpunt Mens en Samenleving, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Daarnaast zijn de partners SAM – steunpunt Mens en Samenleving en Arteveldehogeschool op zoek naar inspirerende voorbeelden van digitaal sterk sociaal werk. Een projectmatig wetenschappelijk onderzoek zal focussen op wat daarbij zo inspirerend is. Heb jij innoverende praktijken voor sociaal werk? Bekijk dit teaserfilmpje of dit filmpje met voorbeelden.
We dagen je uit om ons één of meer inspirerende voorbeelden van digitaal sterk sociaal werk te bezorgen. Drop hier je voorbeelden van digitaal sterk sociaal werk.
Vragen of andere suggesties?  Neem dan contact op met Jana.verplancke@arteveldehs.be

 1. Het stimuleren van innovatieve praktijken op vlak van digitalisering in sociaal werk.
  De partners SAM – steunpunt Mens en Samenleving, Netwerk Onlinehulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid​
  • Engageren zich om de  appstore voor welzijn en gezondheid verder uit te bouwen en up to date te houden. 

Meer info: mail naar philippe.bocklandt@arteveldehs.be.

  • Begeleiden van nieuwe en innovatieve projecten in samenwerking met Flanders’ Care, daarover binnenkort meer.
    
 1. Hoe draagt digitalisering bij tot het creëren van drempels in het realiseren van sociale grondrechten van mensen in kwetsbare omstandigheden?

Heb jij goede ideeën om politiserend te werken rond digitalisering en sociale uitsluiting? Mail dan naar sandra.beelen@samvzw.be.
Tot slot willen we graag samen met jou en andere sociale professional de vertaalslag maken van de vijf krachtlijnen van sterk sociaal werk naar “sterk sociaal werk in een digitale samenleving”. Hiervoor richten we de komende weken een denktank op. Ben jij geboeid door dit thema en wil je hier graag mee over nadenken? Mail dan naar sandra.beelen@samvzw.be.