Volgens het Referentiekader Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg moet een CGG beschikken over een systeem van uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback. Op die manier kan de evolutie in kaart worden gebracht van de klinische symptomen van de cliënt, zijn levenskwaliteit en/of zijn tevredenheid over de behandeling, en over de werkrelatie tussen de cliënt en de therapeut.

Niet alle CGG brengen de evolutie in kaart

Hoewel twee derde van de CGG stellen dat ze door metingen zicht willen krijgen op de resultaten van de behan­­deling van cliënten, werden daarover slechts in 40% van de gecontroleerde dossiers gegevens gevonden. Bij ongeveer de helft van de bezochte teams bleek er weinig of geen systematiek rond uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback. Bij de andere helft van de teams werden daarover in 50% of meer van de dossiers resultaten gevonden. 

Heel wat CGG gebruiken wel resultaten van geanonimiseerde cliëntenfeedback of tevredenheidsbevragingen, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse patiëntenpeiling en Trimbos Thermometer. Deze resultaten zijn complementair aan de gegevens die in het kader van deze inspectie onderzocht werden in de individuele cliëntendossiers.

 

lees het volledige sectorrapport