Uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback

Uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback is een systeem waarbij men door regelmatige metingen zicht krijgt op de resultaten van de behan­deling van cliënten. Het brengt de evolutie in kaart m.b.t. één of meerdere van volgende aspecten: de klinische symptomen, het algemeen functioneren / de levens­­kwaliteit van de cliënt, de tevredenheid van de cliënt over de behandeling, de werkrelatie tussen cliënt en therapeut.
De metingen gebeuren aan de hand van een instrument ingevuld door de therapeut op basis van diens eigen inschatting, of op basis van een bevraging van de cliënt (mondeling of schriftelijk).