Er zijn specifieke richtlijnen opgesteld voor de welzijnssectoren, waaronder de CAW’s, naar aanleiding van COVID-19. 

Algemeen welzijnswerk

Het Algemeen Welzijnswerk biedt psychosociale hulp- en dienstverlening aan personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden. Dit kan het gevolg zijn van gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer, problemen als gevolg van gebeurtenissen in een context van criminaliteit of problemen van meervoudige kwetsbaarheid als gevolg van een proces van sociale uitsluiting.
Het algemeen welzijnswerk helpt mensen om zich persoonlijk en sociaal te ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen, zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden.

Het algemeen welzijnswerk wil:

  • de toegankelijkheid van de maatschappelijke basisvoorzieningen en de gespecialiseerde zorgvoorzieningen bevorderen en hun bereikbaarheid effectief helpen realiseren
  • problemen inzake sociale integratie en bevredigend persoonlijk functioneren voorkomen
  • oplossingen aanbieden voor de problemen van personen

Centra voor algemeen welzijnswerk

De centra voor algemeen welzijnswerk bieden een antwoord op vele vragen. De hulp- en dienstverlening in deze centra verstrekt informatie en advies en geeft begeleiding met betrekking tot de meeste levensdomeinen, al dan niet gekoppeld aan residentiële opvang. U kunt er steeds terecht voor hulp op 'uw' maat.

Bij de CAW's kunt u terecht voor een eerste opvang en onthaal met informatie, advies en praktische hulp. Een waaier van vragen kan hier aan bod komen: vragen i.v.m. relaties, sociale administratie, financiële situatie, zingeving, werk, huisvesting, vrije tijd, gezondheid, drugs, recht ... Meestal kunt u hier gewoon tijdens de spreekuren terecht zonder vooraf een afspraak te maken. Indien nodig kan u verder begeleid worden door het CAW ofwel wordt u doorverwezen naar de juiste dienst. U kan meer informatie over het aanbod op de website terugvinden. 
 
De 11 centra voor algemeen welzijnswerk zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. U vindt een overzicht van de centra onder de rubriek adressen.

Contact

Afdeling Eerstelijn en Gespecialiseerde Zorg
Team Welzijnswerk 
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
E-mail