Draaiboek als voorbereiding op een tweede golf

Om zich voor te bereiden op een mogelijke heropflakkering van COVID-19, vroeg de Taskforce COVID-19 zorg aan de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om tegen 21 augustus een eigen draaiboek op punt te stellen. Alle documenten vind je hier terug. 

Contactonderzoek COVID-19 in de opvangcentra

Richtlijnen Arbeidsmatige activiteiten

Hier vindt u de richtlijnen voor de heropstart van de arbeidsmatige activiteiten (AMA) terug:

Richtlijnen voor zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen

Hier vindt u de richtlijnen van 9 juni 2021 voor de organisatie van activiteiten van zelfhulpgroepen, lotgenotencontacten en patiëntenverenigingen die geregistreerd zijn bij Trefpunt Zelfhulp en het Vlaams Patiëntenplatform

Richtlijnen voor welzijnssectoren

Hier vindt u de maatregelen COVID-19 en vermoeden van COVID-19 voor de welzijnssectoren terug.

Lokaal sociaal beleid: hulp- en dienstverlening voor kwetsbare burgers n.a.v. COVID-19

Aan de lokale besturen is er gevraagd om extra aandachtig te zijn voor de kwetsbare burgers en proactief en outreachend te handelen vanuit het lokaal bestuur. Dit wil zeggen ervoor zorgen dat alle inwoners binnen hun gemeente, ook de meest kwetsbaren, bereikt worden en de noodzakelijke hulp- en dienstverlening ontvangen.

Meer informatie vindt u terug in deze brief van 26 maart 2020, gericht aan alle lokale besturen, die ondertekend is door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Bart Somers, Vice minister president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur en Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

FAQ COVID-19 

Enkele vragen en antwoorden op de richtlijnen rond COVID-19 voor de welzijnssectoren worden gebundeld op een pagina