Richtlijnen voor welzijnssectoren

Hier vindt u de maatregelen COVID-19 en vermoeden van COVID-19 voor de welzijnssectoren terug.

 • 17 november 2021: Maatregelen overlegcomité 17 november 2021 (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 17 november 2021: Boosterprik Covid-19 vaccinatie - personeel welzijnssectoren (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 3 november 2021: Gebruik Covid Safe Ticket binnen de welzijnssectoren (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 6 oktober 2021: Versoepeling van de richtlijnen voor het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 2 september 2021: Versoepeling van de richtlijnen voor het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 13 juli 2021: Wijzigingen in de registratieplicht voor ambulante werkingen in kader van contacttracing (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
  • Einde registratieverplichting voor bezoekers en externen
   • Conform de beslissing van de Taskforce COVID-19 Zorg en mee naar aanleiding van enkele vragen die wij hierover ontvingen, informeren wij u dat er voor ambulante werkingen niet langer een registratieplicht in functie van contact tracing geldt. Contactgegevens van bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, eventuele externe zorg- en dienstverleners of begeleiders, … hoeft u dus niet langer bij te houden.
   • Enkel voor collectiviteiten – de residentiële opvangcentra – blijft het principe van de registratie in functie van contact tracing aangehouden.
   • Let wel: contact tracing blijft één van de belangrijkste pijlers in de aanpak van COVID-19. Daarom wordt tegelijk aan alle organisaties gevraagd om bij een eventuele uitbraak de gegevens van hoog-risicocontacten van de afgelopen 3 dagen te kunnen aanleveren. We rekenen 2 dagen voorafgaand aan de start van de symptomen bij de indexpersoon of, indien het gaat om een asymptomatisch positief-bevestigd persoon, 2 dagen voorafgaand aan de positieve test. Daarom vragen we om de gegevens van hoog-risicocontacten van de afgelopen 3 dagen te kunnen aanleveren
   • Bij een uitbraak moeten de nodige procedures rond testen, isolatie en quarantaine uiteraard gehandhaafd blijven. Ook de nationale richtlijnen blijven onverminderd gelden. Voor alle informatie over testing en quarantaine, verwijzen we u naar de website van Sciensano. U kunt daar de recent aangepaste regels rond testing en quarantaine voor hoog-risicocontacten die volledig gevaccineerd zijn terugvinden. 
 • 24 juni 2021: Versoepeling van de richtlijnen voor het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)
 • 27 mei 2021: Versoepeling van de richtlijnen voor het Welzijnswerk (CAW, Samenlevingsopbouw en Verenigingen waar armen het woord nemen)

Contactonderzoek COVID-19 in de opvangcentra

Waar kan ik terecht voor bijkomende vragen?

Voorzieningen kunnen voor bijkomende vragen terecht bij hun dossierbehandelaar. Algemene vragen kunnen ook gesteld worden via welzijnensamenleving@vlaanderen.be