Contactonderzoek COVID-19 in de opvangcentra

Richtlijnen Arbeidsmatige activiteiten

Hier vindt u de richtlijnen voor de heropstart van de arbeidsmatige activiteiten (AMA) terug:

Richtlijnen voor welzijnssectoren

Hier vindt u de maatregelen COVID-19 en vermoeden van COVID-19 voor de welzijnssectoren terug.

Lokaal sociaal beleid: hulp- en dienstverlening voor kwetsbare burgers n.a.v. COVID-19

Aan de lokale besturen is er gevraagd om extra aandachtig te zijn voor de kwetsbare burgers en proactief en outreachend te handelen vanuit het lokaal bestuur. Dit wil zeggen ervoor zorgen dat alle inwoners binnen hun gemeente, ook de meest kwetsbaren, bereikt worden en de noodzakelijke hulp- en dienstverlening ontvangen.

Meer informatie vindt u terug in deze brief van 26 maart 2020, gericht aan alle lokale besturen, die ondertekend is door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Bart Somers, Vice minister president en Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur en Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.