Een CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) moet vóór 1 mei een inhoudelijk en financieel verslag over het voorbije werkingsjaar (=werkingsjaar X) indienen. Deze verslagen moeten elektronisch worden ingediend via mail naar caw.zorg@vlaanderen.be.

U kunt de richtlijnen voor het opmaken van het jaarverslag 2023 van de centra voor algemeen welzijnswerk hier nalezen.

Inhoudelijk verslag

Het inhoudelijk verslag omvat een rapportering over de wijze waarop het CAW invulling geeft aan het hulp- en dienstverleningsaanbod aan de hand van onder meer de resultaatgerichte indicatoren en gerichte beleidssignalen. Voor de gerealiseerde preventieprojecten moet een afzonderlijke projectfiche worden aangeleverd. U gebruikt hiervoor volgende modellen:

Financieel verslag

Het financieel jaarverslag van het CAW moet bestaan uit: