Doel van een inspectieverslag

Tijdens de inspectie volgen de inspecteurs een afgesproken werkwijze. Ze controleren hetzij of de zorgorganisatie voldoet aan de regelgeving en kwaliteitseisen, hetzij of de publieke middelen correct ingezet worden en of de organisatie financieel gezond is. Het resultaat van die controle is een gedetailleerd verslag met verbeterpunten voor de organisatie.

Inspectieverslagen zijn dus vooral een hulpmiddel voor de zorgorganisatie. Ze geven aan wat al goed is, wat er beter kan en wat zeker beter moet.

Aanleiding van de inspectie

Er zijn verschillende types van inspecties. Sommige worden vooraf aangekondigd, andere niet. De ene inspectie neemt de globale zorgverlening onder de loep, terwijl andere types focussen op een welbepaald deelaspect van de werking. Aan het begin van het verslag leest u over welk type van inspectie het document gaat.

Inhoud van het inspectieverslag

De inspecteurs baseren zich op allerlei bronnen voor hun verslag. Ze komen zelf kijken in de zorgorganisatie en praten met de directie, het personeel en de gebruikers van de dienstverlening. De inspecteurs kunnen ook cijfergegevens raadplegen en lezen documenten zoals procedures, dossiers en vergaderverslagen. Op basis van al die informatie maken ze een beeld van de situatie op dat moment in de zorgorganisatie, of over de besteding van het persoonlijk budget.

Welke info is relevant voor u?

Een inspectieverslag is vooral bedoeld voor intern gebruik door de zorgorganisaties zelf en de overheid. Daar kunt u het best rekening mee houden wanneer u inspectieverslagen leest. Hebt u inspectieverslagen opgezocht om zelf een keuze te kunnen maken voor een geschikte zorgorganisatie? Neem zeker ook contact op met de zorgorganisatie. De kans is groot dat de zorgorganisatie al verbeteringen heeft aangebracht, waardoor de situatie vandaag anders kan zijn dan tijdens de inspectie.

Baseer u dus niet uitsluitend op inspectieverslagen. Beschouw ze eerder als een extra bron van informatie wanneer u een keuze maakt. Ga zeker op bezoek in de zorgorganisatie en stel er uw vragen. Praat met de zorggebruikers die u daar ontmoet. En zoek ook andere informatie op, zoals de overzichtsrapporten van Zorginspectie of de gegevens op zorgkwaliteit.be.

Wat gebeurt er verder met de inspectieverslagen?

Zorginspectie voert inspecties uit bij een groot aantal zorgorganisaties en bij personen met een handicap die een persoonlijk budget ontvangen. Zorginspectie speelt verder geen enkele rol in de procedures voor de erkenning, vergunning of subsidiƫring van die organisaties. Daardoor kan Zorginspectie haar rol onafhankelijk, onpartijdig en objectief uitvoeren.

Zodra een inspectieverslag definitief is, stuurt Zorginspectie het document door naar de diensten van de Vlaamse overheid die verantwoordelijk zijn voor de erkenning, vergunning en subsidiƫring van organisaties. Dat zijn het agentschap Opgroeien, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het agentschap Zorg en Gezondheid en de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Die diensten volgen na de inspectie op of de nodige verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast kan Zorginspectie er ook zelf voor kiezen extra inspecties te plannen.

Hebt u nog vragen over Zorginspectie of haar inspecties?

Neem dan rechtstreeks contact op via contact.zorginspectie@vlaanderen.be.