We passen onze dienstverlening wat aan omwille van het coronavirus en zetten maximaal in op thuiswerk. Onze medewerkers blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en beeldbellen (bv. Teams). Het departement volgt de situatie op de voet en actualiseert de informatie op deze pagina volgens de laatst beschikbare informatie.

Justitiehuizen en VCET

De justitiehuizen zijn momenteel nog niet toegankelijk voor bezoekers, tenzij voor een gerichte afspraak. De gesprekken kunnen nog altijd doorgaan per telefoon, per mail of een vorm van beeldbellen. Op dit moment kunnen er nog geen huisbezoeken doorgaan.

Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht blijft bereikbaar en de monitoring gaat ook door. 

Specifieke informatie kan u terugvinden op deze pagina >>

Zorginspectie

Voor algemene vragen over Zorginspectie kan u ook terecht op het nummer 02 553 34 34.

VIPA

Heeft u problemen om een VIPA-medewerker te bereiken, neem dan contact op met Ivan De Boom via 0499 59 37 55.

Welzijnssectoren

Voor de welzijnssectoren zijn er specifieke richtlijnen opgesteld om COVID-19 in hun voorzieningen te bestrijden. Deze richtlijnen en bijkomende informatie kan gevonden worden op een specifieke pagina

Gevangenissen

De hulp- en dienstverlening heeft zich vanaf maart zoveel mogelijk gereorganiseerd naar online en/of telefonisch aanbod, met de bedoeling om de individuele hulp- en dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen.

Zo heeft bijv. de CAW-sector een 0800-nummer gelanceerd voor gedetineerden. Gedetineerden kunnen zo gratis bellen naar een medewerker justitieel welzijnswerk van het CAW dat verbonden is aan een specifieke gevangenis. 
Dit wordt in alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel bekend gemaakt, via de directie en beleidscoördinatoren. 

Vanaf midden mei loopt de heropstart van de hulp- en dienstverlening in de gevangenissen. Dit verloopt gefaseerd en wordt geleidelijk opgebouwd, in afstemming met de partners van de hulp- en dienstverlening en DG EPI.
Er is een centraal gecoördineerd heropstartplan opgesteld, om deze heropstart op een veilige manier te laten verlopen.

Om deze heropstart op maat van elke gevangenis verder uit te werken en te implementeren, zijn de beleidscoördinatoren sinds 8 juni maximum 5 dagdelen aanwezig in de gevangenis zelf. We nemen de nodige maatregelen zodat dit op een veilige manier gebeurt. Voor meer informatie, kan je contact opnemen met de beleidscoördinator werkzaam in de gevangenis. De contactgegevens vind je op onze website terug.  

Algemene informatie

  • Op de website van Zorg en Gezondheid staan concrete richtlijnen voor Vlaamse zorgprofessionals en ook specifiek voor de welzijnssectoren.
  • Informatie voor ondernemers, onderwijs, ... kan u in een overzicht vinden op vlaanderen.be.
  • Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. Mensen met vragen over het coronavirus kunnen ook bellen naar het federale callcenter op 0800 14689. 
  • Het agentschap voor integratie en inburgering heeft meertalige informatie beschikbaar gesteld.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving - Zorginspectie - VIPA