Leiding

  • Algemene leiding: Karine Moykens, secretaris-generaal
  • Dagelijkse leiding: Ivan De Boom, afdelingshoofd

Algemene contactgegevens

  • Algemeen VIPA-telefoonnummer: 02 553 32 41
  • Algemeen contact en indienen aanvraag VIPA-subsidies: vipa@vlaanderen.be

U kunt ons ook contacteren m.b.t. vragen over: 

Bouwtechnisch team

Dit team verstrekt bouwtechnisch advies over de ingediende aanvragen VIPA-subsidies.

Teamverantwoordelijke bouwtechnisch team: Ivan De Boom (02 553 32 41)

U kunt het bouwtechnische team bereiken via: bouwtechnischteam.vipa@vlaanderen.be   

ir. Ann Beusen bouwtechnisch adviseur 0478 364 086 ann.beusen@vlaanderen.be  
Els Bogaert bouwtechnisch adviseur 0493 310 194 els.bogaert@vlaanderen.be
ir. Christine De Racker bouwtechnisch adviseur 0490 667 264 christine.deracker@vlaanderen.be
ir. Thomas Feys bouwtechnisch adviseur 0492 346 112 thomas.feys@vlaanderen.be
Vanessa Sprockeels administratief medewerker 0499 589 950 vanessa.sprockeels@vlaanderen.be
ir. Isabelle Terrie bouwtechnisch adviseur 0477 977 285 isabelle.terrie@vlaanderen.be
ir. Jolien Vervloet bouwtechnisch adviseur 0475 767 521 jolien.vervloet@vlaanderen.be

Financieel team

Dit team verstrekt financieel advies over de ingediende aanvragen VIPA-subsidies en is verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen van het VIPA.

Teamverantwoordelijke financieel team: Ivan De Boom (02 553 32 41)

Liesbet Bohets financieel adviseur 0476 215 320 liesbet.bohets@vlaanderen.be
Niky Boterbergh administratief medewerker 02 553 32 78 niky.boterbergh@vlaanderen.be
Stef Dheere financieel analist 0470 906 058 stef.dheere@vlaanderen.be 
Nico Vermeiren financieel adviseur 0490 656 086 nico.vermeiren@vlaanderen.be

Team Dossierbeheer

Dit team staat in voor de begeleiding en administratieve opvolging van de aanvragen VIPA-subsidies.

Teamverantwoordelijke team dossierbeheer: Philip Neerinckx (0478 220 363)

Hannelore Broukmans administratief projectbegeleider 02 553 01 13 hannelore.broukmans@vlaanderen.be
Evelyn Callaert administratief projectbegeleider 0497 055 683 evelyn.callaert@vlaanderen.be 
Inge De Boever administratief projectbegeleider 02 553 06 03 inge.deboever@vlaanderen.be
May Mertens medewerker team Beleid en kennis 0473 567 857 maria.mertens@vlaanderen.be  
Saskia Peeters administratief projectbegeleider 02 553 93 93 saskia.peeters@vlaanderen.be
Marlies Van Dam administratief projectbegeleider 0496 588 427 marlies.vandam@vlaanderen.be 

Team Beleid en Kennis

Dit team staat in voor advisering over specifieke, sector- en beleidsoverschrijdende thema's, communicatie en IT-projecten. 

Teamverantwoordelijke team beleid en kennis: Ivan De Boom (02 553 32 41)

ir. Hannah Bohez beleidsadviseur 0493 408 699 hannah.bohez@vlaanderen.be  
Christophe Cousaert beleidsadviseur 0473 211 971 christophe.cousaert@vlaanderen.be
Kurt Debooser projectleider IT 0471 887 371 kurt.debooser@vlaanderen.be
ir. Sara Feys stafmedewerker kennis 0477 954 343 sara.feys@vlaanderen.be 
Frédérique Vander Elst   0499 864 920 frederique.vanderelst@vlaanderen.be