Wat is de inspiratieroute?

De inspiratieroute bestaat uit twee werksessies: een oriënterende kompassessie en een inspiratiemoment. 

Wat is de oriënterende kompassessie

Tijdens de kompassessie brengen we jullie samenwerkingsverband in kaart: hoever staan jullie al in het formuleren van doelstellingen, de omschrijving van jullie dienstverlening, hoe groot is de toepasbaarheid en is jullie netwerk hierop voldoende uitgewerkt?
In functie van het inspiratiemoment is het de bedoeling om jullie probleemdefinitie en doelstellingen van het GBO samenwerkingsverband duidelijk te krijgen.

Wat is het inspiratiemoment?

Tijdens het inspiratiemoment denken externe meedoeners samen met jouw GBO team actief en probleemoplossend mee rond een specifiek probleem, knelpunt of uitdaging die jouw GBO samenwerking wil aanpakken. Samen met hen bedenk je interessante ideeën en oplossingen waar jouw GBO samenwerkingsverband mee aan de slag kan gaan.

Voor wie is de inspiratieroute?

De inspiratieroute richt zich naar lokale GBO samenwerkingsverbanden die in de uitwerking van hun samenwerking ervaren nood te hebben aan inspirerende ideeën over een bepaalde thema waarop ze vastlopen. Het is de bedoeling dat alle rechtstreeks betrokken kernpartners van je GBO aan de inspiratieroute deelnemen en de werksessies gezamenlijk doorlopen. Dat kunnen zowel de basiswerkers, maatschappelijk werkers maar ook bij GBO rechtstreeks betrokken leidinggevende en teamverantwoordelijke zijn.

Waarom de inspiratieroute volgen?

De inspiratieroute is een gratis ondersteuning voor jouw GBO samenwerkingsverband.
Je komt in contact met creatieve meedoeners die samen met jou out-of-the-box denken.
Je krijgt nieuwe inzichten om je samenwerking verder uit te bouwen.

Wil je begeleiding op maat om jouw GBO op rails te krijgen?

Hier vind je meer info over de GBO-centrale