Een GBO (geïntegreerd breed onthaal)-samenwerkingsverband realiseren en laten groeien? Reken vanaf 2021 op de GBO-centrale voor de juiste ondersteuning op het juiste moment. Van hulp bij de opstart tot webinars en procesbegeleiding. Een cadeau voor iedereen die er actief mee aan de slag gaat.

De partners VVSG, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW), centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), SAM vzw en de Vlaamse overheid ontwikkelden een breed ondersteuningspakket voor medewerkers van GBO samenwerkingsverbanden, die in opstart zijn of al iets verder staan in het proces. De GBO-centrale is de overkoepelende term voor die diverse ondersteuningsinitiatieven: begeleiding, informatie en inspiratie voor jouw GBO-samenwerkingsverband.

Boeiende leermomenten

Krachtgericht werken, outreachend werken en gegevensdeling tussen GBO partners: over deze thema’s kan je verschillende praktijkgerichte leermodules volgen via webinars, filmpjes, intervisie en interactieve sessies. Een niet te missen aanbod voor sociale professionals en hun leidinggevenden.

Inspiratieroute 

Wil je begeleiding op maat om jouw GBO op de rails te krijgen? Volg dan de inspiratieroute. In één of twee werksessies denken ervaren deskundigen probleemoplossend mee met jouw GBO-team rond een specifieke uitdaging die jullie willen aanpakken of wanneer jullie vastzitten met een probleem.

Frisse inzichten gegarandeerd!

  • Timing: vanaf april 2021

Procesbegeleiding 

De VVSG ondersteunt lokale besturen in hun regierol in GBO-projecten met begeleiding in de procesaanpak. De processen bouwen we op via een sterke gebruikersgerichte aanpak. Lokale besturen krijgen via de VVSG de kans om deze begeleiding in te kopen tegen een scherpe prijs. We helpen bij het verzamelen van inzichten en het scherpstellen van het probleem dat het samenwerkingsverband wil aanpakken. Daarna bouwen we aan sterke concepten en netwerken, zetten experimenten op en leren over de implementering.