Vrijheidsbeperkende maatregelen in algemene en psychiatrische ziekenhuizen controleren is een taak van Zorginspectie.

Vanaf 2016 startte Zorginspectie met inspectierondes waarbij de aandacht niet alleen ging naar de uitvoeringspraktijk van vrijheidsbeperkende maatregelen, maar ook naar het preventieve beleid en het verbeterbeleid die op dat vlak gevoerd worden:

1e fase: minderjarigen in psychiatrische afdelingen (K-diensten)

In een eerste fase (2016-2017) richtte Zorginspectie zich daarvoor op de doelgroep van minderjarigen in psychiatrische afdelingen (K-diensten).