Personeel Departement WVG 2022

Transcriptie

Totaal personeelsaantal

Aantal personeelsleden op 31/12/2020: 1.049

Evolutie aantal personeelsleden Departement WVG (2016-2020)

 

aantal personeelsleden

2016

953

2017

984

2018

1.011

2019

1.012

2020

1.049

Personeelsaantal naar geslacht en leeftijd

Aantal mannen op 31/12/2020: 230 of 22%

Aantal vrouwen op 31/12/2020: 819 of 78%

 

Personeelsaantal Departement WVG naar leeftijdsklasse en geslacht op 31/12/2020


Leeftijdsklasse

Vrouw

Man

Totaal

<=24

34

1

35

25-29

90

12

102

30-34

88

20

108

35-39

111

22

133

40-44

149

31

180

45-49

165

51

216

50-54

88

36

124

55-59

51

30

81

>=60

43

27

70

Totaal

819

230

1.049

Personeelsaantal naar niveau en afdeling
 

Personeelsaantal Departement WVG naar niveau op 31/12/2020


Niveau

aantal

%

A

230

22%

B

639

61%

C

158

15%

D

22

2%

Totaal

1.049

100%

 

Personeelsaantal Departement WVG naar niveau en afdeling op 31/12/2020


Afdeling

A

B

C

D

Totaal

Diensten van de Secretaris-generaal

6

4

3

4

17

Afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis

33

10

3

2

48

Afdeling Beleidsontwikkeling WVG

21

 

1

 

22

Afdeling HR en Organisatie

12

8

13

7

40

Afdeling Justitiehuizen

47

556

124

6

733

Afdeling VIPA

12

4

7

 

23

Afdeling Welzijn en Samenleving

50

12

5

2

69

Afdeling Zorginspectie

49

45

2

1

97

Totaal

230

639

158

22

1.049

Personeelsaantal naar statuut en contractduur

Personeelsaantal Departement WVG naar statuut en contractduur op 31/12/2020


Statuut/contractduur

aantal

%

Ambtenaar

742

71%

Contractueel

307

29%

Onbepaalde duur

197

64%

Vervanging/bepaalde duur

110

36%