Personeel Departement WVG 2022

Bekijk transcriptie

Totaal personeelsaantal

Aantal personeelsleden op 31/12/2022: 300
 

Evolutie aantal personeelsleden Departement WVG

 

aantal personeelsleden

2014

231

2015

910

2021

1.149

2022

300

2023

Personeelsaantal naar geslacht en leeftijd

Aantal mannen op 31/12/2022: 103 of 34%
Aantal vrouwen op 31/12/2022: 197 of 66%

 

Personeelsaantal Departement WVG naar leeftijdsklasse en geslacht op 31/12/2022

Leeftijdsklasse

Vrouw

Man

Totaal

<=24

1

1

2

25-29

9

5

14

30-34

14

5

19

35-39

30

9

39

40-44

35

9

44

45-49

28

22

50

50-54

34

16

50

55-59

27

17

44

>=60

19

19

38

Totaal

197

103

300

Personeelsaantal naar niveau en afdeling

Personeelsaantal Departement WVG naar niveau op 31/12/2022

Niveau

aantal

%

A

175

58%

B

82

27%

C

30

10%

D

13

4%

Totaal

300

100%

 

Personeelsaantal Departement WVG naar niveau en afdeling op 31/12/2022

Afdeling

A

B

C

D

Totaal

Diensten van de Secretaris-generaal

4

4

2

4

14

Afdeling Beleidsinformatie en Data

17

5

4

2

28

Afdeling Beleidsontwikkeling

24

1

1

0

26

Afdeling Communicatie en Informatie

22

5

3

2

32

Afdeling HR en Organisatie

10

6

6

3

25

Afdeling VIPA

13

4

7

0

24

Afdeling Welzijn en Samenleving

26

11

4

1

42

Afdeling Zorginspectie

59

46

3

1

109

Totaal

175

82

30

13

300

Personeelsaantal naar statuut en contractduur

Personeelsaantal Departement WVG naar statuut en contractduur op 31/12/2022

Statuut/contractduur

aantal

%

Ambtenaar

228

76%

Contractueel

72

24%

   Onbepaalde duur

62

86%

   Vervanging/bepaalde duur

10

14%