Toelichting

De entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) sturen elke dag de gegevens van hun erkende Vlaamse zorgvoorzieningen door naar CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actors). CoBRHA is een interbestuurlijke databank die alle erkende zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in België bevat. De databank wordt beheerd door het eHealth-platform, maar wordt dagelijks gevoed met data door de bevoegde federale/regionale/e.a. overheden in de zorg- en welzijnssector.

Beschikbaarheid van de data

De CoBRHA-data (in hun geheel) worden ontsloten door eHealth (via webservices en SFTP). Wie van deze diensten gebruik wil maken, kan een aanvraag indienen bij eHealth.

Het beleidsdomein WVG stelt haar eigen data in CoBRHA (Vlaamse zorgvoorzieningen) als open data ter beschikking. Deze data zijn beschikbaar in het XML-formaat (zie subtitel Bestanden).

Daarnaast hebben we ook een eenvoudige webtoepassing gemaakt (CoBRHA-Viewer) die toelaat om eenvoudige en gerichte opzoekingen te doen in onze CoBRHA-data.

Licentievoorwaarden

De datasets op deze webpagina zijn eigendom van de Vlaamse overheid. Ze worden ter beschikking gesteld onder de Vlaamse Gratis Open Data Licentie. Bij elk gebruik moet de volgende bronvermelding worden opgenomen: 'Bevat data die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid (www.departementwvg.be/opendata)'. Voor verdere informatie over de licentievoorwaarden kan u contact opnemen met data.dwvg@vlaanderen.be (of via de helpdesk).

Documentatie

Voor technische documentatie over de structuur van de XML-bestanden, consulteer de meest recente documentatie (waaronder de XSD-bestanden) bij eHealth. Voor specifieke documentatie of vragen over de structuur van de WVG-data in CoBRHA kan u contact opnemen met data.dwvg@vlaanderen.be (of via de helpdesk).

Begin met de betekenis van de voornaamste begrippen.

Melden van fouten

Als u fouten vaststelt over een erkende zorgvoorziening, dan kan u dit melden door een e-mail te sturen naar het generieke e-mailadres van de entiteit die verantwoordelijk is voor de erkenning en dus publicatie van de zorgvoorziening.

Noteer de volgende gegevens in de e-mail:

  • Uw naam en voornaam;
  • Telefoonnummer (op die manier kunnen we u eenvoudig bereiken);
  • Over welke zorgvoorziening uw melding gaat;
  • Welke fout u in CoBRHA heeft vastgesteld (omschrijf dit zo duidelijk mogelijk).

U kan terecht bij de volgende e-mailadressen:

Als u niet weet naar welke entiteit u de melding moet doorsturen of wanneer u geen antwoord ontvangt op uw melding dan stuurt u de melding naar data.dwvg@vlaanderen.be (of via de helpdesk).

Bestanden

U vindt de WVG-data uit CoBRHA, opgesplitst in 3 XML-bestanden, op de FTP-server. Een overzicht met de types zorgvoorzieningen vindt u in dit Excel-bestand. De data worden één keer per dag geactualiseerd.